Czy paragon musi zawierać nazwę produktu?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy, których podstawową formą działania jest sprzedaż rejestrowana przy pomocy kasy fiskalnej nie mogą zapomnieć o tym, że wystawiane przez nie paragony muszą zawierać również szczegółowe nazwy sprzedanych produktów.

Wszystko po to by transakcje takie można było łatwo i szybko zidentyfikować zarówno przez konsumentów jak i urząd skarbowy. W świetle przepisów prawa paragon musi być dokumentem czytelnym, umożliwiającym klientowi pełne zidentyfikowanie dokonanych przez niego zakupów a obowiązkiem sprzedającego jest zestawienie ich w wymaganej przez prawo kolejności. Przedsiębiorca nie może również stosować ogólnych nazw odnoszących się do grup produktów np. warzywa. Paragon musi zawierać ich pełne wyszczególnienie. Może to uczynić jednak poprzez stosowanie ich nazwy skróconej która jednakże pozwoli nabywcy produkt zidentyfikować.

Przepisy mówią także, iż nazwy produktów znajdujących się na paragonie muszą zawierać również jego opis informujący o jego cechach. Kolejny obostrzenie ciążące na sprzedawcy to dbałość o oznaczenia na paragonach pozwalające bez trudu zorientować się urzędnikom skarbowym w stawce podatku którą dany produkt jest objęty.

Prawidłowo wystawiony paragon musi składać się z elementów:

 • nazwy firmy i adres siedziby gdzie prowadzona jest sprzedaż
 • imię i nazwisko osoby będącej jej właścicielem z adresem miejsca zamieszkania
 • numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • numeru wydruku paragonu fiskalnego
 • daty, godziny wraz z minuty dokonanej sprzedaży
 • oznaczenia paragonu jako „Paragon fiskalny"
 • nazwy sprzedanego produktu bądź wykonanej usługi która umożliwia ich bezproblemową identyfikację
 • jednostkową cenę sprzedanego wyrobu
 • zsumowanej wartości sprzedanych danego wyrobu zawierającej literowe oznaczenie odpowiedniej stawki podatku VAT,
  wartości udzielonych rabatów oraz narzuconych przez sprzedawcę marż
 • wartości sprzedaży w kwocie brutto a także kwot podatku z rozbiciem na poszczególne stawki
 • Wartości sprzedaży która jest zwolniona z podatku
 • Łącznej kwoty należnego podatku od sprzedaży
 • Łącznej kwoty sprzedaży brutto
 • Podania waluty w jakiej dokonywana była sprzedaż towaru
 • Następnego numeru paragonu fiskalnego
 • Oznaczenie kasjera rejestrującego sprzedaż wraz z podaniem numeru identyfikacyjnego kasy (gdy występuje kilka stanowisk sprzedaży)
 • Na żądanie nabywcy umieszczenie na paragonie jego numeru identyfikacji podatkowej
 • Unikalny numer kasy fiskalnej jak również jej logo

Zobacz także:

Anulowanie paragonu