Anulowanie paragonu

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Żadne z urządzeń fiskalnych nie ma zaprogramowanej opcji anulowania wydrukowanego wcześniej paragonu, tymczasem taka potrzeba pojawia się np. w przypadku zwrotu towaru lub pomyłki. Co robić w takiej sytuacji?

Do końca marca 2013 r. kwestia anulowania wydrukowanego wcześniej paragonu nie była unormowana w przepisach podatkowych. Dopiero 1 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z paragrafem 3 ust. 5 tegoż rozporządzenia, w przypadku pojawienia się oczywistej pomyłki w ewidencji, podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:
  • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego)
  • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka
Mówiąc wprost, anulowanie paragonu wymaga sporządzenia krótkiego protokołu. Powinien on zawierać dane firmy, miejscowość i datę wystawienia paragonu, numer paragonu oraz kasy fiskalnej, powód anulowania paragonu, jego wartość oraz ewentualną różnicę, a także dane osoby sporządzającej protokół. Jako załącznik należy umieścić anulowany paragon, a najlepiej jego kserokopię, gdyż paragony z kasy fiskalnej bardzo szybko blakną.

Program do wystawiania faktur

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto

Wartość anulowanego paragonu trzeba odliczyć od obrotu i sprzedaży w poszczególnych stawkach PTU z raportu dobowego z tego dnia oraz w okresowych i miesięcznych rejestrach VAT za okres obejmujący błędny paragon.