Podatek na ryczałcie - co brać pod uwagę przy jego wyliczaniu?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Podstawowe zagadnienia związane z wyliczaniem podatku na ryczałcie to rozliczanie kosztów uzyskania przychodu lub składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kwota bazowa, od której wylicza się ten podatek oraz sytuacja, kiedy należy stosować równolegle dwie stawki do prawidłowego obliczania podatku zryczałtowanego.

Każda z tych kwestii podatkowych jest wyprowadzana z zaledwie kilku stałych zasad. Po pierwsze: podatek zryczałtowany liczymy od przychodu. Po drugie: przychód do podatkowania można pomniejszać o składki społeczne. Po trzecie: koszty uzyskania przychodu przy podatku ryczałtowym nie są znaczące. I po czwarte: w sytuacji wymogu stosowania kilku stawek ryczałtu, również składki ZUS odliczamy według ustalonej proporcji. To podstawowe reguły, których należy przestrzegać, by prawidłowo wyliczyć podatek na ryczałcie.

O co chodzi z podatkiem na ryczałcie w praktyce?

Podatek na ryczałcie jest jedną z czterech form, w ramach której opodatkowują się w Polsce osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Co ważne rozliczając tę formę podatku nie bierzemy pod uwagę kosztów, co oznacza, że podatek płacić będziemy na podstawie przychodu, nie zaś dochodu (a dochód to przecież przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania). Od podatku na ryczałcie odliczyć możemy tylko składki na ZUS. Obniżają one dochód do uwzględnienia w rozliczeniach podatkowych, zaś składka zdrowotna obniża sam podatek. Bardzo ważnym faktem podatkowym jest to, iż osoby płacące podatek ryczałtowy, nie mogą brać pod uwagę składek na fundusz pracy.

Procentowe stawki podatku ryczałtowego w Polsce

Stawki podatku ryczałtowego w Polsce nie są jednolite i wynoszą one odpowiednio: 20% dla wolnych zawodów, 17% w przypadku działalności takiej jak serwis komputerowy, pomoc społeczna i usługi opiekuńcze lub praca tymczasowa, 8,5% dla wynajmujących lokale prywatne do kwoty 100.000 (12,5% kiedy stawka ta jest większa niż 100.000 złotych), 5,5% to podatek ryczałtowy od robót budowlanych, transportu samochodowego o załadunku większym niż 2 tony, 3% jest stawką w dziedzinach handlu i usług gastronomicznych, 2% podatku nalicza się podmiotom prowadzącym sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych, niebędących efektem przetwórstwa przemysłowego i wreszcie stawka 10% dotyczy sprzedaży środków transportu i wyposażenia. Podlegając podatkowi ryczałtowanemu należy zawsze sprawdzić definicje prawne swojej działalności, gdyż to od tego przyporządkowania, jak widać z powyższych rozróżnień procentowych, będzie zależeć stawka obowiązującego nas podatku.