Podatek liniowy w działalności gospodarczej - czy to się opłaca?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru rodzaju opodatkowania. Muszą zdecydować, czy chcą rozliczać się na zasadach ogólnych, czy może przy pomocy podatku liniowego. Drugie rozwiązanie może być korzystne, ale nie dla wszystkich.

Kiedy opłaca się wybrać podatek liniowy? Czym różni się od rozliczania na zasadach ogólnych? Wszystko wyjaśni się po przeczytaniu tego tekstu!

Różnice między podatkiem liniowym a opodatkowaniem na zasadach ogólnych

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, to musi pamiętać, że wysokość podatku będzie zależna od jego dochodów. Od lipca 2022 roku obowiązywać będą nowe zasady. Przede wszystkim wzrosła kwota wolna od podatku z 8000 do 30000 zł, ale nie tylko. Zwiększone zostaną też progi podatkowe. Ci, którzy zarobią w danym roku kwotę niższą od 120 000 zł, będą opodatkowani 17%. Natomiast osoby mające większy przychód - 32%. Jest to podstawowa różnica między opodatkowaniem na zasadach ogólnych a podatkiem liniowym, ponieważ decydując się na drugą opcję, stawka będzie zawsze taka sama, a mianowicie 19%. Niezależnie od tego, w jakiej wysokości dochody osiągnie przedsiębiorca. Z tym że z podatku liniowego mogą skorzystać wyłącznie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą pozarolniczą.

Komu opłaca się podatek liniowy?

Jak się okazuje, podatek liniowy nie opłaca się każdemu przedsiębiorcy. Istnieje bowiem kilka przesłanek, które należy uwzględnić podczas wybierania rodzaju opodatkowania. Podatek liniowy opłaca się, jeśli:
  • Roczny dochód jest wyższy niż drugi próg podatkowy, czyli 120 000 zł.
  • Właściciel firmy jest samotnym rodzicem lub nie rozlicza się wraz ze współmałżonkiem, ponieważ przy podatku liniowym nie będzie przysługiwać mu prawo do odliczenia ulg.
  • Nie ma konieczności ze skorzystania z ulgi na Internet lub dzieci.
  • Przedsiębiorca poza własną działalnością gospodarczą uzyskuje dochody rozliczane na zasadach ogólnych. Dzięki czemu może skorzystać z ulg. Jednak musi wypełnić dwa różne zeznania podatkowe.
Co ciekawe, podatek liniowy nie przysługuje tym właścicielom firm, którzy świadczą swoje usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy. Mówiąc wprost, nie mogą wykonywać takiej samej pracy w danym roku podatkowym, którą wykonywał lub wykonuje, pracując na podstawie umowy o pracę!

Podatek liniowy - wady i zalety

Najistotniejszą wadą podatku liniowego jest to, że podatnika nie obowiązuje kwota wolna od podatku. Jak wcześniej wspomniano, w 2022 roku wzrosła do 30 000 zł, a osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, które osiągnęły niższy dochód, nie będą zmuszone do opłacania podatku. Natomiast w przypadku podatku liniowego wysokość dochodu nie ma znaczenia, a podatek musi zostać opłacony. Jednak zasadniczym plusem wyboru takiego rozwiązania jest to, że od osiągniętego przychodu można odliczyć koszty uzyskania. W konsekwencji mniejsza będzie podstawa opodatkowania i tym samym mniejszy podatek.

Co więcej, dochód może zostać pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Można także odliczyć przekazane darowizny, ale nie mogą one przekroczyć 6% wysokości dochodu.

Jak widać powyżej, podatek liniowy nie jest opłacalny dla każdego. Warto więc uwzględnić wszystkie informacje i dopiero podjąć decyzję o wyborze rodzaju opodatkowania. Co ciekawe, każdy podatnik może zmienić formę rozliczania, lecz należy to zrobić na określonych zasadach i skierować odpowiednie pismo do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.