Obowiązek złożenia deklaracji PIT-2. Kiedy powstaje?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
PIT-2 to jeden z dokumentów, który wzbudza kontrowersje zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Wiele osób nie do końca rozumie przepisy dotyczące tej deklaracji i wszelkich aspektów z nią związanych.

Kto ma obowiązek złożenia PIT-2? Kiedy jest to konieczne? Czego dotyczy deklaracja? Jakie są skutki jej złożenia? Wszystko wyjaśni się po przeczytaniu tego tekstu!

Kogo i czego dotyczy PIT-2?

W pierwszej kolejności należy nadmienić, kto powinien złożyć deklarację PIT-2. Jest to obowiązek pracownika, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Krótki dokument składany jest po to, aby prawidłowo zostały odliczone zaliczki na podatek dochodowy. PIT-2 jest oświadczeniem pracownika potwierdzającym, że podwładny nie uzyskuje dochodów pomniejszonych o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek z tytułu, chociażby:
  • Działalności gospodarczej
  • Renty
  • Emerytury
  • Najmu
  • Dzierżawy
  • Świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy
  • Członkostwa we wszelakich spółdzielniach zajmujących się produktami rolnymi, w tym także w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Kiedy i gdzie należy złożyć PIT-2?

Pracownik, chcąc złożyć deklarację PIT-2, powinien się w tym celu udać do pracodawcy. W przypadku, gdy dopiero rozpoczyna karierę w danej firmie, to musi to zrobić przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Natomiast, gdy był już zatrudniony, to ten obowiązek powinien wypełnić przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w nowym roku podatkowym. Jeżeli w kolejnym roku podatkowym stan z deklaracji nie ulegnie zmianie, to nie ma potrzeby składać jej ponownie.

Jakie są skutki złożenia deklaracji PIT-2?

Złożenie deklaracji PIT-2 jest jednoznaczne z zastosowaniem ulgi podatkowej. Jeśli pracownik nie przedłoży stosownego dokumentu u pracodawcy, to żadna ulga nie zostanie naliczona, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że ma inne dochody, od których już została odliczona. Koniecznie należy pamiętać, że pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło nie mogą składać deklaracji. Kiedy jednak to zrobią, to przełożony nie powinien jej przyjąć i nie może zastosować ulgi podatkowej.

Czy można zastosować ulgę podatkową podwójnie?

Czasami zdarza się tak, że pracownik mimo zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wykonuje obowiązki służbowe na rzecz innego pracodawcy. W takiej sytuacji warto się więc zastanowić, czy deklaracja PIT-2 może zostać złożona dwukrotnie. Otóż nie! Ulga podatkowa może być zastosowana wyłącznie raz i to pracownik musi zdecydować, u którego przełożonego złożyć stosowne dokumenty. Natomiast, gdy pracownik poza pracą zdecydował się też na założenie działalności gospodarczej, to nie powinien składać u pracodawcy deklaracji. Jeśli już została przedłożona, to należy ją wycofać, ponieważ w pierwszej kolejności to działalność podlega uldze podatkowej. Co ciekawe, pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o założeniu własnej firmy, ale musi to zrobić, kiedy rozlicza się z działalności według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych.

Czy złożenie deklaracji PIT-2 jest obowiązkowe?

Złożenie deklaracji PIT-2 jest dobrowolne. Pracownik sam może zdecydować, czy chce skorzystać z ulgi podatkowej. Dla przełożonego brak dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze zmniejszonych zaliczek na podatek dochodowy. Z całą pewnością istotne jest też to, że pracodawca nie musi przekazywać deklaracji do urzędu skarbowego, ponieważ tak naprawdę jest to dokument tylko do jego dyspozycji. Na jego podstawie może dokonać odpowiednich obliczeń.