Opodatkowanie najmu prywatnego od 2022 roku. Co się zmienia?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
W Polsce najem prywatny jest dość popularny. Każde udostępnienie nieruchomości lub innego składnika majątku w celu użytkowania przez inne osoby związane jest z opłaceniem podatku. Dotychczas można było odprowadzać podatek od najmu na zasadach ogólnych.

Od 2022 roku w tej kwestii nastąpiły pewne zmiany, a w 2023 czekają nas kolejne! Co czeka wynajmujących w najbliższych latach? O tym można przeczytać poniżej!

Zasady opodatkowania najmu w 2022 roku.

Na początku należy zaznaczyć, że najem prywatny dotyczy jedynie tych nieruchomości, które nie podlegają pod własność działalności gospodarczej. Jeszcze w 2021 roku możliwe było odprowadzenie podatku na zasadach ogólnych, nie było więc konieczności uiszczania zaliczki na podatek dochodowy, a najem rozliczany był w deklaracji PIT-36. Takie samo działanie mogą przeprowadzić podatnicy, którzy w 2022 roku. Niezależnie od tego, czy wcześniej obliczali podatek na zasadach ogólnych, czy też ryczałtem o przychodach ewidencjonowanych.

Również ci, którzy zdecydowali czerpać się dochody z tytułu najmu dopiero w 2022 roku, mogą liczyć na wybór opodatkowania. Każda osoba, która zdecydowała się opodatkowanie na zasadach ogólnych, nie ma obowiązku informować urzędu skarbowego o swoim wyborze. Wszystko bowiem będzie wyjaśnione w rocznym zeznaniu podatkowy. Natomiast ci, którzy odprowadzają podatek na zasadzie ryczałtu o przychodach ewidencjonowanych, zmuszeni są do zapłacenia podatku w ciągu trwającego roku. Jeśli przychód z najmu nie przekracza 100 000 zł, to wysokość stawki wynosi 8,5%. Aczkolwiek przy wyższym przychodzie stawka to 12,5%.

Jakie zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego w 2022?

Najistotniejszą informacją jest to, że w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych wynajmujący zobowiązany jest zapłacić podatek od dochodu. Co oznacza, że jeśli nieruchomość wymagała w ciągu roku remontu, doposażenia, czy jakichkolwiek napraw, to podczas rozliczenia może się okazać, że tego podatku w ogóle nie będzie lub będzie stosunkowo niski. Najpierw jednak należy dokładnie sprawdzić, co kryje się pod pojęciem kosztów uzyskania przychodów. Z tym że taka możliwość dostępna jest tylko do końca 2022 roku. W tym miejscu warto uwzględnić odpisy amortyzujące, czyli koszty związane ze systematycznym zużywaniem się środków trwałych. Wejście w życie nowych przepisów wyraźnie wskazują, że nieruchomości nabyte lub powstałe po 31 grudnia 2021 roku nie będą podlegały amortyzacji.

Brak możliwości opodatkowania najmu na zasadach ogólnych już w styczniu 2023.

Nowy Polski Ład to wiele zmian, również dotyczących najmu prywatnego. Od początku 2023 roku nie będzie możliwości udostępnienia lokalu i opodatkowania najmu na zasadach ogólnych, a jedynie poprzez ryczałt dochodów ewidencjonowanych. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że przychód liczony jest dopiero w momencie uiszczenia zapłaty przez najemcę. Co oznacza, że jeśli w danym momencie nieruchomość nie jest wynajmowana bądź trafił się niewypłacalny najemca, to przychodu zwyczajnie nie będzie. Poza samym czynszem w jego skład wchodzą także opłaty eksploatacyjne, czyli za energię elektryczną, bieżącą wodę, czy też wywóz nieczystości. Nawet w przypadku, gdy wynajmujący opłaca należności z własnej kieszeni, a dopiero w późniejszym terminie udostępnia najemcy rachunki i dostaje zwrot poniesionych kosztów, to również one podlegają opodatkowaniu. Należy także wiedzieć, że ryczałt z najmu można regulować w urzędzie skarbowym co miesiąc lub kwartał. Roczne rozliczenie z tego tytułu dokonuje się w deklaracji PIT-28.