Podatek liniowy – kiedy opłaca się na niego przejść?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Z obowiązku podatkowego nie można zrezygnować – obowiązuje on wszystkich. Przedsiębiorca ma jednak szansę na wybór jego formy.

Jednym ze szczególnych przypadków jest 19% podatek liniowy, który może wybrać przedsiębiorca i co ważniejsze odniesie z tego tytułu znaczące korzyści.

Pierwszą jest fakt, że wysokość podatku liniowego oblicza się poprzez odjęcie kosztów od przychodu w wysokości 19% i tylko w tej wysokości (w odróżnieniu od zasad ogólnych wartość procentowa w liniowym jest zawsze stała).

Inną korzyścią o której warto pamiętać jest możliwość zaliczenia kosztów uzyskania przychodów z umów zlecenia i o dzieło (umowy cywilnoprawne) jak też umów o pracę.

Niewątpliwymi mankamentami tej formy podatkowej jest to, iż przedsiębiorca nie może rozliczyć się razem z małżonkiem, nie może odliczyć również ulgi internetowej oraz dzieci – nie obowiązuje również kwota wolna od podatku. Jednak pomimo tylu utrudnień przejście na podatek liniowy opłaca się, zwłaszcza w przypadku dochodów powyżej 85 528 zł.