Podatek handlowy. Założenia a rzeczywistość.

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Podatek od sprzedaży detalicznej to temat wielu rozmów i artykułów, przewijający się już od kilku lat. Choć sam ustawa, która definiuje zasady tego podatku, została wprowadzona już w 2016 roku, to jednak efektywnie weszła w życie, począwszy od 1 stycznia 2021 roku.

Czym dokładnie jest podatek handlowy? Kogo on obowiązuje? Czy wprowadzenie tego podatku będzie miało wpływ jedynie na przedsiębiorców, czy zwykli konsumenci również odczują zmianę w cenach produktów?

Czym jest podatek handlowy i jaka jest jego historia?

Podatek handlowy to danina, która została nałożona na wszystkie instytucje działające w branży handlu detalicznego. Przedmiotem podatku są obroty tych firm, które na przestrzeni roku przewyższają kwotę 17 milionów złotych. To właśnie ten zapis spowodował reakcję Komisji Europejskiej, która wpatrywała się niepoprawnych zapisów ustawy. Mowa tutaj o tym, że podatek miał zostać nałożony tylko na wielkie firmy, osiągające określoną wartość obrotu, pomijając przy tym mniejsze firmy. Według organów Unii Europejskiej było to działanie faworyzujące jedną grupę przedsiębiorców, i z tego tytułu wszczęto postępowanie. W połowie 2019 roku jednak wstrzymanie podatku okazało się bezpodstawne, co pozwoliło rządowi na kontynuację prac nad wprowadzeniem go. W związku z tym podatek od sprzedaży detalicznej, który opinii publicznej bardziej znany jest jako podatek handlowy, wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku. Opublikowana ustawa o nałożeniu podatku nie zmieniła swojej treści ani kryteriów poboru podatku, w związku z tym pierwotne założenia 2 skali podatkowych oraz wyłączenia przedsiębiorstw osiągających relatywnie niski obrót są aktualne.

Kogo obowiązuje obowiązek płacenia podatku handlowego i w jakiej stawce?

Jak wcześniej wspomniano, ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje dwie stawki podatkowe, uzależnione od poziomu obrotów przedsiębiorstw działających w sektorze handlowym. Stawka wynosząca 0.8% dotyczy tych przedsiębiorstw, które zanotowały obroty w wysokości od 17 do 170 milionów złotych. Dla firm, których obrót przekracza kwotę 170 milionów, przewidziano stawkę wynoszącą 1.4%, przy założeniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 204 milionów złotych. Podatek dochodowy ominie więc małe firmy handlowe, które nie osiągają równowartości 17 milionów złotych w obrocie.

W jaki sposób rząd wyjaśnia wprowadzenie podatku handlowego w tak niefortunnym momencie, jak środek pandemii koronawirusa? Podatek u swojego źródła ma wyrównanie szans pomiędzy ogromnymi firmami handlowymi, supermarketami a małymi sklepami rodzinnymi czy lokalnymi sieciami spożywczymi. Zgodnie z prognozami ekspertów rządowych, efektem wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej będzie wzrost konkurencyjności na rynku handlu, który stanowi bardzo duży udział w całej gospodarce. To z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy i zwiększenie liczby miejsc pracy.

Jakie są bezpośrednie skutki wprowadzenia podatku dla Polaków?

Choć stawki podatkowe na pierwszy rzut oka nie wydają się zbyt wysokie, to jednak najwięksi gracze na rynku handlowym osiągają roczny dochód wysokości nawet 15 miliardów złotych. Dlatego popularne sieci handlowe i duże supermarkety będą musiały każdego miesiąca uiszczać podatek w wysokości nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Pozornie jest to nieistotna, z punktu widzenia konsumenta informacja, jednak z pewnością odbije się to na konsumentach w postaci podwyżek cen produktów. Od początku wprowadzenia podatku Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji sygnalizowała o negatywnych skutkach zarówno dla firm, jak i klientów.