PIT 5 – co to jest?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek w wyznaczonych terminach opłacać zaliczki na podatek dochodowy. PIT 5 to skrócona nazwa dotycząca zaliczek na podatek dochodowy dla przedsiębiorców opodatkowanych skalą.

Do 2007 r. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą miały obowiązek składania do urzędu skarbowego deklaracji PIT 5, w której wskazywano wartość przychodów, poniesionych kosztów, dochodu oraz zaliczki na podatek dochodowy. Obecnie nie ma już takiej konieczności, ale deklaracje takie warto przygotowywać we własnym zakresie, gdyż pozwalają one przestrzegać wszystkich wymaganych terminów płatności oraz prowadzić zestawienia przychodów i kosztów. W prowadzeniu takiej dokumentacji przydatna jest księgowość online Intaxo.

PIT 5 – co to jest obecnie?


We współczesnej rzeczywistości gospodarczej PIT 5 to nic innego, jak skrócona nazwa zaliczki na podatek dochodowy, opłacanej przez przedsiębiorców opodatkowanych za pomocą skali podatkowej. Przypomnijmy – skala podatkowa to taka forma opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej, w której płaci się 18% podatku od dochodów do kwoty 85 528 zł oraz 32% podatku od dochodu powyżej tej kwoty. PIT 5 co do zasady opłaca się co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest zaliczka (zaliczkę za grudzień opłaca się do 20. stycznia kolejnego roku). Mali podatnicy oraz osoby dopiero zaczynające prowadzenie działalności mają też możliwość opłacania zaliczek kwartalnych (wówczas terminem jest 20. dzień miesiąca następującego po danym kwartale).

PIT 5 – co to jest w bankowości internetowej?


Zdecydowana większość przedsiębiorców opłaca swoje zobowiązania wobec ZUS-u oraz urzędu skarbowego przy pomocy bankowości elektronicznej. Skrót „PIT 5” jest w takich przypadkach niezbędny do prawidłowego wypełnienia formularza przelewu. Przedsiębiorstwa opodatkowane skalą podatkową muszą wpisywać ten skrót w pole „symbol formularza płatności”. Pozwala to danemu urzędowi skarbowemu od razu zidentyfikować, jakie zobowiązanie opłacił podatnik.

Zobacz także:

Co to jest PIT 8C?