Co to jest PIT 8C?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Mnogość różnorakich deklaracji PIT, które należy w określonym przypadku i czasie składać do urzędu skarbowego, może przysporzyć niejednemu przedsiębiorcy sporego bólu głowy. Jednym z najtrudniejszych pod względem praktycznym jest PIT 8C. Podpowiadamy, co to jest PIT 8C i w jakich sytuacjach obowiązuje.

Na początek dobra wiadomość – PIT 8C dotyczy jedynie przychodów osób prywatnych. Nie wystawia się go dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz większych firm. Te podmioty wszystkie przychody zaliczają do dochodów wynikających z prowadzenia działalności. PIT 8C przedsiębiorcy muszą niekiedy przekazać swoim pracownikom, ale nie z tytułu dochodów uzyskanych ze stosunku pracy, ale innych świadczeń. Są to m.in. przychody, od których przedsiębiorca-pracodawca nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy.
Przechodząc do szczegółów – PIT 8C wystawia się pracownikowi z tytułu dochodów uzyskanych przez niego z tzw. innych źródeł, czyli nie obejmowanych deklaracją PIT-11. Mogą to być m.in.
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, od których przedsiębiorca (czyli płatnik) nie jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek
  • dotacje (subwencje)
  • dopłaty
  • nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych jako ze stosunku pracy i pokrewnych, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej lub z kapitałów pieniężnych
  • przekazanie prezentów o charakterze reklamowym o wartości powyżej 200 zł
Tyle jeśli chodzi o obowiązki przedsiębiorcy. Należy jednak mieć świadomość, że także osoba prywatna musi zadbać o złożenie deklaracji PIT 8C w przypadku następujących dochodów:
  • z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny
  • z tytułu otrzymanych alimentów
  • z tytułu otrzymanych stypendiów
  • dochodów giełdowych uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych
Tak naprawdę, katalog dochodów, które mogą zostać uwzględnione w informacji PIT 8C, nie jest zamknięty. Przedsiębiorca sam musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy doszło do powstania przychodu z tzw. innych źródeł. PIT 8C składa się do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego deklaracja dotyczy. Formularz musi trafić zarówno do podatnika, jak i właściwego mu urzędu skarbowego.

Sporo kłopotów może sprawić również samo wypełnienie formularza PIT 8C, gdyż wysokość danego przychodu należy uwzględnić w odpowiedniej jego sekcji. W takim przypadku pomocna okazuje się księgowość online w postaci aplikacji lub programów komputerowych. Księgowość tego typu gwarantuje szybkie i bezproblemowe wypełnianie różnych firmowych dokumentów, a jednocześnie umożliwia kontakt z wyspecjalizowanymi księgowymi poprzez biuro rachunkowe online (np. mailowo lub przez komunikatory internetowe).