PIT-2 - czy muszę go składać?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Po wejściu w życie Polskiego Ładu doszło do wielu znaczących zmian dotyczących podatków. Jedną z nowości, które zostały wprowadzone, w życie jest PIT-2. Nie każdy jednak więc, co to jest i z czym to tak naprawdę się je.

W praktyce jest to oświadczenie, które powoduje zmniejszenie zaliczki, która jest pobierana na rzecz podatku dochodowego. Jeśli pracownik zdecyduje się na PIT-2 to jego zaliczka zostanie zmniejszona 0 1/12 całości. Niestety nie każdy może skorzystać z tego rodzaju ulgi.

PIT-2 - nowość z Polskiego Ładu

Czym tak naprawdę jest PIT-2? W najprostszych słowach jest to specjalne oświadczenie składane przez pracownika, które sprawia, iż pracodawca może pomniejszyć zaliczkę pobieraną na rzecz podatku dochodowego za dany miesiąc. Po złożeniu takiego oświadczenia pracodawca pomniejsza zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek tj. 425 zł. W świetle prawa oświadczenie jest swoistą podstawą dla każdego pracodawcy do zastosowania kwoty wolnej w zaliczkach. W poprzednich latach kwota wynosiła tylko 44 złote na miesiąc, dlatego wcześniej rzadko było to stosowane. Warto dodać, że dotyczy to tylko osób, które posiadają umowę o pracę.

Dla kogo jest PIT-2 i kto powinien go złożyć

Zacznijmy od tego, że oświadczenie PIT-2 nie jest obowiązkowe, dlatego jest ono w pełni dobrowolne i składane jest jednorazowo. Musi się to jednak odbyć przed pierwszą wypłatą (tuż po przyjęciu się do pracy u danego pracodawcy). Pracownicy rozpoczynający swoją pracę po rozpoczęciu 2022 roku podczas podpisywania umowy mieli już to oświadczenie w pliku dokumentów. Na szczęście pracodawca ma obowiązek przyjąć oświadczenie w dowolnym momencie danego roku podatkowego. Niestety przez PIT-2 powstało wiele problemów w związku z rozliczaniem ulgi i wielu księgowych nawet do tej pory boryka się z problemem rozliczania. Wszystko przez to, że pomiędzy informacjami przekazywanymi między sobą a tymi znajdującymi się na stronach rządowych jest sporo rozbieżności. Cała sprawa chodzi o to czy oświadczenie należy złożyć pierwszą wypłatą, czy jednak można to zrobić w każdej możliwej chwili. Przy składaniu PIT-2 warto zapamiętać także to, iż jest ważny przez dwa lata podatkowe, lub wycofania przez pracownika. Natomiast jeśli chodzi o osoby poniżej 26 lat, to nie mają oni obowiązku składać oświadczenia, ponieważ korzystają oni z ulgi, dzięki której nie muszą odprowadzać podatku, aż do ukończenia 26 roku życia.

Kiedy dany pracownik nie może złożyć PIT-2?

Jak ze wszystkim tak i tutaj istnieją sytuację w których dany pracownik nie powinien składać oświadczenia jakim jest PIT-2. Nie powinni tego robić między innymi:
  • przedsiębiorcy
  • osoby pracujące na kilka etatów
  • emeryci
Jeśli osoba pracująca chce złożyć oświadczenie PIT-2 może to zrobić tylko i wyłącznie u jednego pracodawcy i będzie to dotyczyło wypłaty u tego pracodawcy, u którego został złożony PIT-2. Podczas podpisywania pracownik poświadcza także to, iż nie jest uprawniony do pobierania renty/emerytury, oraz nie korzysta z żadnych świadczeń pieniężnych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Funduszu Pracy. Tak samo osoba nie powinna składać oświadczenia, jeśli otrzymuje dochód z najmu/dzierżawy czy działalności gospodarczej. Jeśli pracownik, który jest uprawniony do skorzystania z PIT-2 nie złoży oświadczenia, doświadczy niższego wynagrodzenia. Jednak taka osoba nie powinna się tym, aż tak bardzo przejmować, ponieważ, są one do odzyskania przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Natomiast po złożeniu pracownik otrzyma wynagrodzenie wyższe o mniej więcej 40 złotych.