PIT-16A – co to jest?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
PIT-16A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Deklarację tę składają przedsiębiorcy opodatkowani przy pomocy karty podatkowej.

PIT-16A to deklaracja podatkowa dla przedsiębiorców, których działalność opodatkowana jest przy pomocy karty podatkowej. PIT-16A należy złożyć w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym w urzędzie skarbowym:
  • właściwym miejscu prowadzenia działalności (wskazanym podczas rejestrowania firmy)
  • właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika (jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu)
  • właściwym dla miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności (jeśli jest ona prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym działaniem kilku urzędów).
PIT-16A – co zawiera?
Deklaracja PIT-16A zawiera informacje wyłącznie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej (7,75% podstawy wymiaru), ale nie zawiera danych o wysokości przychodów uzyskanych przez przedsiębiorcę w danym roku. Nie pozwala ona na zastosowanie ulg i preferencji podatkowych, nie można jej złożyć wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wynika to z charakterystyki karty podatkowej jako formy opodatkowania działalności.
PIT-16A – jak wypełnić?
Wypełnienie deklaracji PIT-16A jest proste. Przedsiębiorca wpisuje do niej kolejno NIP (pole nr 1), rok, którego dotyczy zeznanie (pole nr 4) nazwę urzędu skarbowego, do którego kieruje zeznanie (pole nr 5), cel złożenia formularza (należy postawić krzyżyk we właściwym polu), nazwisko (pole nr 7), imię (pole nr 8) i datę urodzenia (pole nr 9). Następnie przechodzi się do części C, gdzie należy wpisać w kolejnych rubrykach (I-XII, czyli styczeń – grudzień) kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej. Jeśli w danym miesiącu składka nie była opłacona należy wpisać zero. Na koniec należy złożyć podpis w polu nr 35.