Pieniądze na własną firmę

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Własna działalność gospodarcza zapewnia większą niezależność i przynosi zwykle większe korzyści, niż praca na etacie.

Jeśli masz prawie wszystko, czego potrzebujesz: świetny pomysł, ogromne chęci i energię, ale nie wiesz jednak skąd wziąć pieniądze na realizację rzedsięwzięcia, pamiętaj, że istnieje wiele sposobów na zdobycie funduszy na własną firmę, z których warto skorzystać.

Środki unijne są z reguły bezzwrotne!

Jeśli myślisz o założeniu działalności, sprawdź, czy przysługuje Ci pomoc ze funduszy unijnych. Ta forma pomocy jest szczególnie atrakcyjna, ponieważ uzyskanych pieniędzy nie trzeba ich zwracać. Obecnie dostępne są różne formy wsparcia, oferowane w ramach różnych programów. Warto więc zorientować się w nich dokładnie, by nie przegapić okazji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) czy stronie poświęconej funduszom strukturalnym (www.funduszestrukturalne.gov.pl).

Przykładowo, jeśli utraciłeś pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do programu, lub zagrożony jesteś zwolnieniem, możesz ubiegać się o przyznanie dotacji na własny biznes, realizowanej w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Warunkiem przystąpienia do programu jest dodatkowo brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w ostatnim roku. Niezależnie od branży, na ten cel zarezerwowane jest 1,66 mld zł. (1) Możesz uzyskać jednorazową pomoc do wysokości 40 tysięcy złotych i tzw. wsparcie pomostowe na 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do roku) w wysokości inimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Pamiętaj jednak, że ta forma pomocy jest bezzwrotna tylko, jeśli Twoja firma przetrwa na rynku, przez co najmniej rok. Jeśli zostanie zlikwidowana wcześniej, przedsiębiorca musi zwrócić przyznane środki.(2)

Kolejnym programem, z którego warto skorzystać jest „Innowacyjna gospodarka". Oferuje on dotacje dla firm innowacyjnych (działanie 3.1) i na nowe projekty internetowe polegające na świadczeniu e-usług (działanie 8.1).

Pomoc z urzędu pracy tylko dla zarejestrowanych

Jeśli jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna, możesz ubiegać się o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w powiatowych urzędach pracy. Kwota dofinansowania, którą możesz w ten sposób uzyskać, zależy od potrzeb inwestycyjnych przedsięwzięcia. Nie może jednak przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału. Środki przeznaczone są na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z jej podjęciem. O udzieleniu wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń. Duże szanse na pozytywne rozpatrzenie mają wnioski innowacyjnych przedsięwzięć albo gwarantujące przetrwanie na rynku.

Fundusze venture capital długoterminowe wsparcie dla początkujących

Fundusze venture capital inwestują środki finansowe w rozwój firm, z którymi wiążą nadzieje na szybki rozwój i wysoki dochód na koniec inwestycji. W praktyce najczęściej są inwestycje w branżę hi-tech, innowacje produktowe, produkcyjne czy rynkowe. Z tzw. funduszy seed capital (kapitał startowy) możesz skorzystać, jeśli twoja firma znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Fundusze start-up to inwestycje w młode przedsiębiorstwa, które nie posiadają jeszcze udokumentowanej listy osiągnięć. Ponieważ inwestycje w początkujące biznesy cechuje wysokie ryzyko, cena, jaką zapłacisz to udziały w przewidywanych zyskach, jak i udziały w samej firmie. (3)

Anielskie wsparcie dla rozpoczynających działalność

Mianem aniołów biznesu (ang. Business Angels) określa się osoby, które same osiągnęły sukces w biznesie i skłonne są zainwestować pieniądze i wiedzę w firmy, które dopiero zaczynają działalność na rynku. Od funduszu typu Venture Capital różnią się tym, że nie są inwestorami instytucjonalnymi, tylko prywatnymi, którzy inwestują własne pieniądze. Na stronach o organizacjach skupiających takie osoby można znaleźć informacje o procedurach nawiązywania odpowiednich kontaktów biznesowych i sposobach prezentacji biznesplanów. (4)

Inkubatory przedsiębiorczości sposobem na obniżenie kosztów

Finansowanie biznesu może również oznaczać obniżenie kosztów rozpoczęcia i prowadzenia działalności, np. poprzez uruchomienie działalności wewnątrz tzw. inkubatora przedsiębiorczości. Korzystając z inkubatora, nie zakładasz oddzielnej firmy, ale działasz, jako część organizacyjna wewnątrz inkubatora. Nie ponosisz tym samym kosztów rejestracji firmy, ani składek ZUS. Inkubator zapewnia: biuro, obsługę księgową i prawną, konto bankowe, promocję, a także dostęp do szkoleń i konsultacji. Przed rozpoczęciem działalności musisz podpisać umowę z inkubatorem i przejść szkolenie z prowadzenia w nim biznesu. Każdy inkubator określa czas minimalny, który Twoja firma musi w nim pozostać i maksymalny czas, po którym musisz go opuścić.

Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE, czyli Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, (wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw), oferuje unijne wsparcie dla nowych firm, w 5 województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i łódzkim.

Możesz uzyskać jednorazowe granty z programów operacyjnych lub środki w formie odnawialnych instrumentów finansowych. Jeśli uzyskasz pieniądze w postaci pożyczki, musisz je spłacić. Wracają one do obiegu, dzięki czemu, możesz wielokrotnie ubiegać się o poręczenie czy gwarancje finansowe, w ramach tego samego programu. Po upływie 3 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej, możesz ubiegać się również o mikropożyczkę inwestycyjną, na okres do 60 miesięcy, pod warunkiem, że przygotujesz biznesplan.

Pożyczka "Start" na finansowanie środków obrotowych i inwestycyjnych

Z pożyczki "Start" Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, możesz skorzystać, jeśli prowadzisz działalność nie dłużej niż 3 miesiące. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tysięcy złotych. Uzyskane pieniądze możesz przeznaczyć na finansowanie środków obrotowych i inwestycyjnych. (5)

(1)www.hotmoney.pl/artykul/biznes-skad-wziac-pieniadze-na-wlasna-firme-23535
(2)www.funduszeeuropejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta/pokl/strony/8.1.2-wsparcie-procesow-adaptacyjnych-i-moderniza.aspx
(3)www.psik.org.pl
(4)www.lba.pl/anioly_biznesu
(5)www.pfp.com.pl/index.php