Pełna księgowość – ile to kosztuje?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Rozpoczynając własną działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca staje przed decyzją dotyczącą formy prowadzenia księgowości. Większość z nich – ze względu na wygodę i koszty – wybiera księgowość uproszczoną, jednak niektórzy są prawnie zobowiązani do prowadzenia księgowości pełnej. Czym jest i ile kosztuje pełna księgowość? Podpowiadamy!

Pełna księgowość to precyzyjny i rozbudowany system prowadzenia księgowości firmy, w którym odzwierciedlenie znajdują wszystkie zdarzenia gospodarcze przedsiębiorstwa. Zasady prowadzenia pełnej księgowości zostały doprecyzowane w kilku dokumentach, m.in. w ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Zgodnie z polskim prawem, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są:
 • spółki handlowe, spółki cywilne, a także inne osoby prawne
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1,2 mln euro
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów
 • gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe oraz państwowe fundusze celowe
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; jednostki niewymienione powyżej, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane
Pełna księgowość – koszty
Zastanawiając się, ile kosztuje pełna księgowość, oprócz formy organizacyjnej firmy, trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów: wielkość przedsiębiorstwa, liczbę zatrudnionych pracowników, a także liczbę generowanych co miesiąc dokumentów (faktur, rachunków, paragonów, dowodów KW itp.). Tradycyjne biura księgowe naliczając swoje stawki za tego typu usługi mogą m.in. zaliczać do nich każdy wystawiony przez firmę dokument albo proponować miesięczny abonament, np. na 200 dokumentów miesięczne. W obu przypadkach pełna księgowość to wydatek od około 500 do nawet 2500 zł netto.
Księgowość online Intaxo – sposób na oszczędności
Dobrym rozwiązaniem dla firm zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości jest ogólnopolskie biuro rachunkowe online Intaxo. Gwarantuje ono:
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • przesyłanie kosztów telefonem
 • wystawianie faktur w prostej w obsłudze aplikacji
 • wsparcie osobistej księgowej
 • rozliczenia wynagrodzeń pracowniczych
 • maksimum wygody i oszczędność pieniędzy