Oznaczenie RO dla paragonów fiskalnych w JPK V7.

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy muszą przeważnie mierzyć się z wieloma problemami natury ekonomicznej. Rozliczanie transakcji do 450 zł z wykorzystaniem paragonów, faktury wystawiane do paragonów, ewidencjonowanie na kasie – to zaledwie kilka z nich.

Wiele trudności wprowadził plik JPK_V7 i to na nim dziś się skupimy.

JPK V7 – kogo dotyczy?

Od października 2020 r. wprowadzono jeden plik JPK V7, który miał zastąpić deklarację VAT oraz plik JPK_VAT. Zależnie od rozliczenia można zdecydować się na JPK_V7M (miesięczne) oraz JPK_V7K (kwartalne).

Nowy JPK jest wysyłany w formie elektronicznej jedynie przez tych przedsiębiorców, którzy są korzystają czynnie z VAT. Pozostali nie muszą składać nowego JPK.

Oznaczenia dokumentów sprzedaży i zakupy w nowym JPK

W par. 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ewidencja sprzedaży znajdziemy zapis, który zobowiązuje podatników do stosowania odpowiednich oznaczeń, tj.:
  • WEW – w przypadku dokumentów wewnętrznych
  • FP – faktury wystawione do paragonu
  • RO – jest to dokument zbiorczy wewnętrzny, w którym znajdą się zapisy sprzedaży kas rejestrujących
Oznaczenie RO – ewidencja sprzedaży na kasie

Oznaczenie RO pojawiło się wraz z wprowadzeniem nowego pliku JPK. Dlatego konieczne okazało się wprowadzenie nowych symboli dokumentów. W przypadku RO mamy do czynienia z dokumentem zbiorczym wewnętrznych zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących.

Z niego będą korzystać przede wszystkim ci przedsiębiorcy, który prowadzą sprzedaż dla osób prywatnych, tych, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeśli jednak przy sprzedaży nie korzystamy z kasy fiskalnej, nie mamy obowiązku korzystać z oznaczenia RO.

Paragon fiskalny w pliku JPK V7

Do października 2020 roku paragony fiskalne przeważnie ewidencjonowano się osobno w ewidencjach podatkowych. Jednak obecnie nie ma już takie możliwości. Konieczne jest także zbiorcze ewidencjonowanie wszystkich paragonów w postaci raportu okresowego.

Pozostałe oznaczenie w pliku JPK V7

FP dotyczy jedynie faktur wystawianych do paragonu. Dzięki niemu uproszczone stało się ujmowanie faktur do paragonów w ewidencji. Wykazywane są jedynie wtedy, kiedy zostały wystawione (niezależnie od okresu sprzedaży). Nie zwiększają obecnie podstawy opodatkowania.

WEW używa się wtedy, gdy nie została wystawiona faktura czy paragon, ale podatnik jest zobowiązany do naliczania VAT, np.:
  • W przypadku faktury wewnętrznej opodatkowania
  • Prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej
Należy też zaznaczyć, że oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w pliku JPK V7 to nie jedyne oznaczenia, o których będziemy musieli pamiętać. Istnieją także inne, jak choćby na oznaczenie rodzaju sprzedaży czy zakupu.

Podsumowanie

Jak widać, dzięki oznaczeniom dokumentów sprzedaży i zakupu JPK V7 możemy lepiej uszczegółowić dane, które potem zostaną przesłane do Ministerstwa Finansów. Sprawia się, że operowanie poszczególnymi danymi jest prostsze, np. filtrowanie wysokości sprzedaży paragonowej lub weryfikacja konkretnych faktur do paragonów.

W związku ze zmianami doszło do tego, że przedsiębiorca może składać mniej deklaracji, ale jednocześnie jest zmuszony do bardziej szczegółowych informacji na temat swoich transakcji. Może stać się to pewnym utrudnieniem dla przedsiębiorców, gdyż konieczne jest teraz pamiętanie o poszczególnych oznaczeniach i prawidłowe ich wykorzystanie podczas wystawiania dokumentów kupna i sprzedaży.