JPK_FA - jednolity plik kontrolny. Co to takiego?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Od 2016 t. stopniowo wprowadzono JPK (Jednolity Plik Kontrolny), dzięki któremu możliwe miało stać się uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.

Początkowo dotyczyło jedynie dużych firm, potem też średnie, małe i mikro.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK jest zbiorem informacji o transakcjach gospodarczych, jakie każdego miesiąca są przesyłane urzędowi lub odpowiedniemu organowi skarbowemu na żądanie. Dzięki niemu o wiele sprawniej przechodzi kontrola, gdyż systemy informatyczne mogą w krótką chwilę zweryfikować poszczególne informacje.

JPK jest związane z wieloma obszarami pola, jakie muszą być zawsze wypełnione, oraz pola dodatkowe.

Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego

JPK składa się z logicznych postaci elektronicznych ksiąg podatkowych, a także dowodów księgowych. Można to przedstawić następująco:

 • JPK, które należy wysyłać każdego miesiąca
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT – JPK_V7M lub JPK_V7M
 • JPK, które wysyła się na żądanie organów podatków
 • Magazyn – JPK_MAG
 • Księgi rachunkowe JPK_KR
 • Faktury VAT – JPK_FA
 • Faktury VAT RR – JPK_FA_RR
 • Wyciąg bankowy – JPK_WB
 • Ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR
W przypadku JPK wysyłanych na żądanie wyróżnia się trzy sekcje:
 • Nagłówkowa – tutaj powinniśmy zawrzeć informacje, które mogą zidentyfikować dany podmiot
 • Merytoryczna – tutaj zapisujemy informacje związane ze zdarzeniami gospodarczymi
 • Kontrolna – w tym miejscu znajda się sumy kontrolne, dzięki którym sprawdzimy, czy wszystkie informacje zostały dobrze odczytane
Jednolity Plik Kontrolny dla faktur

JPK_FA jest związany przede wszystkim z fakturami sprzedaży, które miały miejsce w określonym czasie i zawierają szczegółowe informacje na temat danej transakcji. W ich ramach należy wskazać dokumenty, które formalnie są uznawane za fakturę i nie muszą mieć w nazwie słowa „faktura”.

W pliku JPK_FA powinny znaleźć się następujące informacje:

Rodzaj faktury – znajdują się tutaj podstawowe informacje związane z fakturą:
 • ZAL – zaliczkowa
 • KOREKTA – korygująca
 • VAT - zwykła
Szczegółowe pozycje faktury – w tym miejscu umieszczamy inne informacje:
 • Kod waluty
 • Data wystawienia
 • Dane nabywcy i sprzedawcy
 • Numer faktury
 • Suma sprzedaży netto
 • Kwota podatku
Dodatkowo faktury korygujące wymagają przyczyny wystawienia faktury, numer faktury korygującej oraz okres faktury korygującej (nieobowiązkowe).

Jednolity Plik Kontrolny dla faktur VAT RR

Struktura JPK_FA_RR jest przeznaczona dla osób, które korzystają z możliwości formy elektronicznej faktur JPK_FA_RR. Żądanie związane z tą strukturą może dotyczyć jedynie danych, które są związane z fakturą VAT RR. Trzeba też pamiętać, że JPK_FA_RR nie obejmuje tych faktur VAT RR, które są w formie papierowej.

Wśród elementów JPK_FA_RR wymieniamy:
 • Dane nabywcy
 • Dane dostawcy
 • NIP/PESEL dostawcy
 • NIP nabywcy
 • Data wystawienia
 • Data nabycia
 • Numer faktury
 • kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku
 • kwota zryczałtowanego podatku
 • oświadczenie dostawcy produktów rolnych/usług rolniczych
 • Zestawienie oświadczeń – mowa o nich o art. 116 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług.
Faktury wystawiane ręcznie a JPK FA

Należy pamiętać, że faktury wystawiane ręcznie nie sprawiają, że podatnik nie musi już wystawiać pliku JPK FA. Jeśli sami własnoręcznie wystawiamy faktury, ale jednocześnie księgowość firmy prowadzi biuro rachunkowe, konieczne będzie generowanie pliku JPK FA. Urząd skarbowy może bowiem go zarządząć w określonym wcześniej terminie.