Ośrodki szkolenia kierowców zwolnione z VAT ale…

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Usługi kształcenia kierowców, które wykonują szkoły nauki jazdy w myśl przepisów nie podlegają obowiązkowi podatkowemu z tytułu VAT ze względu na fakt, że szkolenia na kierowców służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o prawo jazdy.

Co prawda nie dają bezpośrednio zatrudnienia lecz zwiększają szansę na jego znalezienie. Jest to główny powód zwolnienia podmiotowego. Ośrodki te muszą być jednak prowadzone zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi tj np. przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” - stąd też nauka jazdy traktowana jest jako szczególny rodzaj usług, za które podatek od towarów i usług nie będzie obowiązywał przedsiębiorcy prowadzącego szkolenia na kierowców.

Brak obowiązku opłacania VAT-u nie zwalnia jednak właściciela szkoły nauki jazdy od innego ciążącego na nim obowiązku mianowicie wprowadzenia kasy fiskalnej, jeżeli w roku poprzednim lub obecnym obroty jego firmy przekroczyły kwotę 20 000 zł. W/ w obowiązek wprowadzenia w firmie kasy fiskalnej dotyczy wszystkich – zarówno przedsiębiorców, którzy prowadzą szkołę nauki jazdy od kilku miesięcy (rozpoczynający działalność) jak i osób ją kontynuujących przy czym firmy działające na rynku krócej niż 24 miesiące są zobligowane do przeliczenia przyznanego prawem limitu kwoty 20 000 odpowiednio do ilości miesięcy prowadzenia działalności (kwota limitu dotyczy bowiem całego roku).

Po przekroczeniu owego limitu przedsiębiorca musi w ciągu dwóch miesięcy poczynając od miesiąca w którym limit przekroczył wprowadzić w firmie kasę fiskalną.