Opłaty za handel na targowiskach

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Przepisy podatkowe dotyczące handlu na targowiskach nakładają na sprzedających obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej. Mówią także, że z opłaty tej nie są zwolnieni handlujący w halach targowych, bazarach jak też w przejściach podziemnych i chodnikach.

Targowiskiem wedle przepisów ustawy nazywamy każde miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż, prozy czym za prowadzenie sprzedaży uznane zostaje także wystawienie towaru a nie tylko samą zrealizowaną już transakcję.Należy pamiętać także i o tym, że handel na targowiskach będzie obowiązywał nie tylko przedsiębiorców i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej – obowiązuje też osoby fizyczne. Opłata targowa jest także opłatą niezależną od innych płatności usystematyzowanych odrębnymi przepisami lecz powiązanych z wykonywanymi w trakcie sprzedaży czynnościami oraz korzystaniem z udostępnianych urządzeń. Ma ona jednak wydźwięk jedynie lokalny, a więc obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie danej gminy.

Organami uprawnionymi do jej wprowadzenia w drodze uchwały są także władze lokalne na którym dane targowisko funkcjonuje tj. wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Z kolei ustalaniem terminów jej poboru, wysokości opłat z jej tytułu jak też sam pobór leży w gestii rady gminy. Jej wysokość nie może być jednak dowolna – ograniczają ją bowiem przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – w roku obecnym jej dzienna stawka została ustalona na kwotę 757,79 zł. Wspomniana wyżej ustawa stanowi również wyłączenia oraz zwolnienia z jej pobierania. Są do niej uprawnieni osoby opłacające podatek od nieruchomości podmiotów znajdujących się w obrębie targowisk tj. gruntów oraz budowli – sama opłata nie dotyczy jednak sprzedaży prowadzonej w budynkach i ich częściach. Opłaty ponoszą najemcy nieruchomości nie będący ich właścicielami w których dokonuje się sprzedaży a więc nie ponoszącymi z tego tytułu wcześniejszych opłaty od nieruchomości.