Opłata za przejazd autostradą jako koszt firmy.

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Prowadzenie własnego biznesu bardzo często wiąże się z wszelkiego rodzaju wyjazdami. Mogą być to wyjazdy krajowe lub zagraniczne. Jeśli przedsiębiorca porusza się samochodem, z dużym prawdopodobieństwem będzie musiał skorzystać z płatnej autostrady, i tym samym dokonać płatności podczas przejazdu przez bramki.

Taki wydatek można zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu, jednak jest to ograniczone pewnymi warunkami.

Przejazd autostradą, a paragon

Podczas podróży, dokonując płatności na bramce autostradowej, ciężko otrzymać fakturę VAT. Na szczęście dla księgowości, aby wykazać koszty wystarczy paragon za autostradę, który jest odpowiednio uzupełniony. 23 grudnia 2019 roku w życie weszło rozporządzenie MF, które dopuszcza zaliczanie wydatku jako kosztu na podstawie dowodu zakupu, jakim jest paragon. Samo rozporządzenie mówi o materiałach biurowych, artykułach BHP, kupowanych za granicą paliwach, olejach, to jednak nie ma tam słowa o przejazdach na autostradach. Z tego powodu paragon pobrany na bramce, aby był traktowany jako FV, musi mieć odpowiednie informacje, są to:
  • całkowita kwota należności
  • data wystawienia paragonu i jego numer
  • nazwa podatnika
  • wysokość kwoty podatku
  • NIP kontrahenta
  • Informacje, która pozwoli rozpoznać rodzaj usługi
Czasami jest tak, że organ wystawiający paragon nie ma możliwości podanie wymaganych danych, w takim przypadku zależy dopisać je na odwrocie paragonu.

Co z przejazdami zagranicznymi?

Bez względu na to, czy opłata była dokonana na autostradzie w Polsce, czy za granicą, paragon może być dowodem księgowym. W przypadku paragonu za przejazd poza granicami naszego Państwa zachodzi ważna różnica w jego rozliczeniu. Nie ma możliwości odliczenie podatku VAT z takiego paragonu, i może być on zaliczony tylko do kosztu uzyskania przychodu. W takim wypadku najważniejsza jest kwota brutto widoczna na paragonie.

Wszelkiego rodzaju rozliczenia powinny być zrobione w naszej rodzimej walucie, dlatego, jeśli paragon jest wystawiony w walucie obcej, powinno się go przeliczyć po średnim kursie NBP, z dnia poprzedzającego jego wystawienie.

Trochę inaczej wygląda takie rozliczenie w przypadku zakupu winiety, która jest dostępna u naszego rodzimego pośrednika, co najczęściej ma miejsce przy wjeździe do Czech lub Austrii. Płatności na granicy można dokonać w PLN, jednak sam zakup nie jest opodatkowany, a tym samym nie możliwości odliczenia podatku VAT.

Płatność przez aplikację?

Bardzo często wielu kierowców, zamiast opłacać przejazd bezpośrednio na bramce decyduje się na pobranie dedykowanej aplikacji, która umożliwia zdalną płatność za przejazd autostradą. Potwierdzenie płatności z karty nie może być dowodem księgowym w tym konkretnym przypadku, o tyle praktycznie każda aplikacja umożliwia pobranie tradycyjnej faktury VAT.

Koszt uzyskania przychodu, a kwestia użytkowa auta

Przedsiębiorca, który użytkuje samochód tylko w prowadzeniu działalności może odliczyć 100% kosztów jego użytkowania, tym samym opłaty za autostrady mogą być rozliczone również w taki sam sposób.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli pojazd jest używany w systemie mieszanym, tzn.: do celów prywatnych oraz do celów prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku przedsiębiorca może odliczyć 50% podatku VAT oraz 75% wydatku netto.

Wykorzystując samochód prywatny w działalności gospodarczej również istnieje możliwość odliczenie kosztu uzyskania przychodu. W tym przypadku jednak odpis będzie wynosił jedynie 20%. Jednak należy pamiętać, że taki wydatek musi być kwalifikowany jako podróż w celach biznesowych.