Odszkodowanie za samochód firmowy

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Firmowe auto, tak jak samochód prywatny, może ulec wypadkowi. W świetle obowiązkowego dla wszystkich pojazdów ubezpieczenia OC, jeśli dojdzie do kolizji, przedsiębiorca otrzymuje odpowiednie odszkodowanie. Należy je wówczas traktować jak przychód firmy, który jest opodatkowany podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się również odszkodowania otrzymane za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością. Składnikiem majątku firmy jest też oczywiście samochód. Jeśli firmowe auto jest objęte tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC, za przychód należy uznać kwotę nadwyżki uzyskanego odszkodowania nad wydatkami poniesionymi na naprawę samochodu. Jeśli zaś samochód jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem AC, przychodem jest cała suma odszkodowania.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Skoro odszkodowanie jest firmowym przychodem, to jednocześnie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym - i to nie tylko w przypadku przedsiębiorstw rozliczających się za pomocą podatku liniowego czy skali podatkowej, ale także w przypadku ryczałtowców. Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% od kwoty odszkodowania.

Równie istotna jest kwestia ustalenia daty powstania przychodu. Zgodnie z przepisami, w przypadku odszkodowań obowiązek podatkowy powstaje w dniu faktycznej wypłaty pieniędzy, a nie np. w momencie przyznania odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Sporo kłopotów może również sprawić odpowiednie rozliczenie kosztów poniesionych na powypadkową naprawę firmowego samochodu. W myśl art. 23 ust. 1 pkt. 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty firmy nie uznaje się "strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym". Oznacza to, że powypadkową naprawę firmowego auta można uznać za koszt uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy auto było objęte ubezpieczeniem AC. Nie ma natomiast ograniczeń co do ujmowania w kosztach np. wynajęcia samochodu zastępczego na czas naprawy.