Odsetki od kredytu – jak zaksięgować?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Kredyt jest jedną z możliwych form sfinansowania firmowych zakupów i inwestycji. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na takie rozwiązanie, ma prawo zaksięgować odsetki jako koszt uzyskania przychodu. Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Istnieje kilka rodzajów kredytów dla przedsiębiorców. Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na wszelkie firmowe inwestycje. Kredyt obrotowy służy finansowaniu bieżącej działalności firmy (zakup materiałów, zapłata rachunków itp.). Kredyt w rachunku bieżącym, nazywany również saldem debetowym, można przeznaczyć na każdy cel, a cechuje się tym, że każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie.
Zgodnie z przepisami, w przypadku zaciągniętego kredytu firmowego przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od rat – oczywiście tylko w sytuacji, gdy pieniądze z kredytu zostały spożytkowane wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
Jak księgować odsetki od kredytu?
Spłacając kredyt przedsiębiorca co miesiąc wpłaca do banku część kapitałową oraz część odsetkową. Odsetki stanowią koszt uzyskania w momencie ich zapłaty, a ponieważ ratę kredytu zawierającą zarówno część kapitałową, jak i odsetkową opłaca się wspólnie, aby prawidłowo zaksięgować odsetki należy posłużyć się harmonogramem spłaty kredytu, gdzie jest jasno wydzielone, jak kwota z raty to kapitał, a jaka – odsetki. W momencie spłaty raty należy sporządzić dowód wewnętrzny na wartość odsetek zgodnych z harmonogramem spłaty. Odsetki księguje się wówczas do kolumny 13 KPiR, czyli do pozostałych kosztów.
Kredyt firmowy – co jeszcze można wliczyć w koszty?
Podobnie jak odsetki, w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć prowizje bankowe. Uwaga! Nie dotyczy to prowizji od kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych – w koszty można je wliczyć dopiero w chwili oddania środka trwałego do użytkowania, zaś wcześniej powiększają odpisy amortyzacyjne. Do kosztów zaliczyć można również bankowe opłaty, np. za dokonywane przelewy czy prowadzenie rachunku koniecznego do obsługi kredytu.