Odliczenie VAT również po zawieszeniu działalności

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Odliczenie VAT również po zawieszeniu działalności >>> Zawieszenie działalności gospodarczej to coraz częściej konieczność wśród

polskich przedsiębiorców. Ta procedura jest łatwiejsza niż likwidowanie działalności. Ponadto, jeśli przedsiębiorca zechce poszerzyć

działalność i zająć się czymś innym, wystarczy wpis do PKD i znowu można działać bez ponownego zakładania firmy.


Duża liczba

przedsiębiorców decyduje się na czasowe zawieszenie prowadzenia firmy głównie ze względu na:

  • Trudności z utrzymaniem

    płynności finansowej na stałym poziomie,
  • Prowadzony przez nich biznes sezonowy.

Te dwie przesłanki sprawiają, że firma może

przestać działać na określony w przepisach okres od 30 dni do 24 miesięcy a to z kolei zwalnia przedsiębiorcę od ponoszenia kosztów

dotyczących np. opłacania składek na ubezpieczenia jak też i podatków (nie ciąży na nich obowiązek składania deklaracji podatkowych za czas

zawieszenia).

Ustawodawca dał jednak jeszcze jedną możliwość – przedsiębiorcy zawieszający działalność mogą również w niektórych sytuacjach

odliczyć podatek VAT od wartości tego, który został naliczony. Prawo to przysługuje głównie w przypadku umów o media (gaz, energia, opłaty

za telefon) tj. opłat stałych ponoszonych niezależnie od tego, czy firma funkcjonuje czy też nie. Odliczenie VAT nastąpi jednak tylko pod

warunkiem, że firma wznowi swoją działalność. Odliczenie VAT-u możliwe jest tutaj tylko na podstawie faktur otrzymanych od kooperantów w

okresie zawieszenia działalności.

Tak więc przedsiębiorca po wznowieniu działalności będzie mógł ubiegać się o zwrot podatku za okres

miesiąca lub kwartału (jeżeli wybrał rozliczenie kwartalne) w którym dana faktura została mu dostarczona. Może on dokonać również odliczenia

podatku na podstawie deklaracji podatkowej za jeden z dwóch okresów gdy dokonywane było rozliczenie.

Co do formy odliczenia podatku,

przedsiębiorca może otrzymać zwrot w następującej:

  • Przeniesienia kwoty na następne okresy rozliczenia,
  • Bezpośrednio

    na rachunek firmowy w ciągu 180 dni.