Odliczenia podatkowe z tytułu wywozu śmieci

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Prowadzenie działalności gospodarczej wedle przepisów prawa wymaga posiadania jej siedziby – miejsca, gdzie będą dokonywane wszelkie czynności związane z uzyskiwaniem dochodów. Stąd też nie ma sztywnych ograniczeń – działalność może być prowadzona zarówno w budynkach komercyjnych jak również lokalach mieszkalnych a to powoduje, że przedsiębiorcy przysługuje prawo związane z odliczeniami podatkowymi jako kosztami uzyskania przychodu w tym także kosztami wywozu nieczystości.

Obowiązujące od 1 lipca 2013 roku przepisy wprowadzają nowe stawki za śmieci, których wysokość zależy od rady gminy (organ uprawniony do ich ustalenia). W świetle przepisów ustawy zarówno opłaty będą różne – niższe dla osób segregujących odpady, wyższe dla śmieci nie segregowanych. Wysokość opłat jest także uzależniona od rodzaju nieruchomości – inna dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, inna dla nieruchomości komercyjnych (przeznaczonych na wynajem) – opłata mieszana (firma prowadzona w domu) jest wyliczana na podstawie sumy łącznych kosztów gospodarowania odpadami zarówno w celach mieszkaniowych jak i prowadzonej działalności gospodarczej co wynika właśnie z podziału na cel wykorzystania nieruchomości. Zmniejszeniu podlega tutaj koszt pojemników o stawki 18,19 jak i 32% w zależności od wybranych przez podatników sposobów rozliczania się z fiskusem.

W przypadku rozliczeń wg skali bierze się natomiast wysokość osiąganych dochodów i na ich podstawie oblicza się podatek. Prawo dokonania odliczeń od wywozu odpadów wedle przepisów przysługuje również VAT-owcom kiedy czynność ta jest obciążona VAT-em – wówczas prowadzący działalność ma prawo odliczenia kwoty podatku wskazanej na fakturze (rozliczana jest kwota netto). Wskazana sytuacja ma miejsce w momencie, gdy wywóz nieczystości przedsiębiorca zleca firmie rozliczającej się również poprzez VAT (rozliczane są jedynie pojemniki, które dostarcza odbiorca śmieci).