Faktury z datą wsteczną – czy można wystawiać?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
W praktyce gospodarczej wystawianie faktur z datą wsteczną – za zgodą obu stron transakcji – jest spotykane dość często. Warto jednak pamiętać, że nie jest to zgodne z prawem.

W polskim prawie podatkowym nie ma pojęcia "faktura z datą wsteczną", ale w praktyce takie postępowanie spotykane jest dość często. Wszystko wydaje się w porządku, dopóki zgodę na tego typu działania wyrażają obie strony transakcji. Gorzej, gdy kontrahentowi nagle coś przestanie się podobać lub też dojdzie do kontroli fiskusa, podczas której wypłyną jakieś nieprawidłowości – wówczas przedsiębiorcę spotkać może nawet kara pieniężna. Chodzi bowiem o to, że wystawiając fakturę z datą wsteczną, dochodzi do bałaganu w numeracji poszczególnych dokumentów – trzeba bowiem zmieniać numery wszystkich faktur wystawionych po dacie, w którą została zaopatrzona problematyczna faktura. A tu mogą się już pojawić kłopoty.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Jak więc kwestię datowania faktur określa prawo? Zgodnie z art. 106 ustawy o VAT, fakturę będącą poświadczeniem dokonania sprzedaży towaru lub wykonania usługi można wystawić nawet do 15. dnia kolejnego miesiąca. Jeśli przedsiębiorca bardzo chce, może również wystawić fakturę przed sprzedażą lub wykonaniem usługi – nie powinno to jednak nastąpić wcześniej niż 30 dni przed planowaną sprzedażą lub wykonaniem usługi. Należy też pamiętać, że może to spowodować konieczność wcześniejszego odprowadzenia podatku.
Zupełnie inną kwestią jest również poprawianie błędnych dat na fakturze. W takim przypadku, nabywca towaru lub usługi wystawia notę korygującą – dokument służący do poprawy pomyłek o charakterze formalnym, czyli właśnie dat, nazw nabywcy lub sprzedawcy, numerów NIP, adresów itp.