Od stycznia 2014 roku nowe terminy w wystawianiu faktur

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Z dniem 1 stycznia 2014 roku szykują się duże zmiany w prowadzeniu firmy. Przedsiębiorców czeka swego rodzaju rewolucja. Jedną ze zmian będą terminy wystawiania faktur.

W 2014 roku zmienią się terminy, kiedy będzie można wystawić fakturę. Dokument ten będzie się wystawiać nie później niż 15. dnia miesiąca po miesiącu, kiedy to dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. W przypadku, gdy gdy całość lub część zapłaty zostanie wykonana przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi, fakturę będziemy wystawiać do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Zgodnie z art. 106 i ust. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług, możliwe będzie wcześniejsze wystawianie faktur od daty wykonania usługi lub wydania towaru. Nastąpić to będzie musiało nie wcześniej niż 30 dnia przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty

Pamiętać też trzeba, że w ust. 8 tegoż przepisu określone zostały wyjątki od tej reguły. Fakturę można wystawić przed 30. dniem tylko gdy widnieję na niej informacja, jakiego dotyczy okresu rozliczeniowego.

Przykładem takiego wyjątku jest wystawienie faktury na usługę, w związku z którą ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń, w tym usługi ciągłe z płatnościami krótszymi niż rok.

Odnosi się to również do faktur zaliczkowych, którymi dokumentowane są części zapłaty.

Po co te zmiany?

Zmiany szykowane przez resort finansów pozwolą podatnikom wystawianie faktur zbiorczych. Uprości to dokumentowanie wszelkich transakcji i nie będzie problemu, gdy przedsiębiorca na jednym dokumencie wyszczególni wszystkie transakcje, które miały miejsce w ciągu miesiąca kalendarzowego.