Obowiązek stosowania kasy fiskalnej również przez podatników zwolnionych z VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Obowiązek stosowania kasy fiskalnej przy rejestrowaniu transakcji sprzedaży zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 2013 dotyczyć będzie nie tylko czynnych płatników podatku VAT lecz również osoby zwolnione z tego obowiązku podmiotowo (podatnicy, których roczne obroty przekraczają kwotę 150 000 zł).

Należy pamiętać, że obowiązek rejestracji transakcji nie dotyczy wszystkich – rejestrować sprzedaż przy pomocy kasy muszą jedynie przedsiębiorcy którzy dokonują sprzedaży osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej (zwykłym kupującym) oraz rolnikom ryczałtowym. Dlatego też to, czy sprzedawca będzie podlegał temu obowiązkowi zależy w głównej mierze od nabywcy i jego statusu.

Przepisy w tym wypadku nie pozostawiają wielu złudzeń – dotyczą niestety zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność nieprzerwanie jak też i ją rozpoczynających - z tą różnicą, że kwota ta musi zostać rozbita proporcjonalnie do ilości sprzedaży, która przypada na dany rok obrotowy - obowiązek ten zacznie spoczywać na przedsiębiorcy po dwóch miesiącach od czasu przekroczenia limitu – tj. dla przykładu - jeżeli obroty przekroczą sumę 20 000 zł w kwietniu przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy od miesiąca lipca bieżącego roku.