Obiad z partnerem biznesowym a koszt uzyskania przychodu

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Zwyczajem polskich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT jest „wrzucanie w koszty” wszystkiego co tylko możliwe. Nawet jeżeli jest to obiad z biznesowym partnerem.

Jeszcze do niedawna tej możliwości nie mieli co dotychczas rodziło wiele sporów z organami podatkowymi w wyniku podnoszenia przepisów art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt. 23 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych mówiące, że do kosztów uzyskania przychodu nie mogą zostać zaliczone wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na reprezentację w tym dotyczące usług gastronomicznych, sprzedaży napojów (także alkoholu) oraz żywności. Obecnie sytuacja dla przedsiębiorców jest o wiele bardziej korzystna.

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 roku usługi o których mowa powyżej stanowią koszt uzyskania przychodu gdyż obiad z kontrahentem ma na celu poprawienie firmowego wizerunku poprzez negocjacje a więc służy także zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa – może być więc ujęty w kosztach uzyskania przychodów. Oznacza to jednocześnie, że wydatki na posiłki innego typu zostają z możliwości odliczenia wyłączone.