Laptop na fakturze - zakup środka trwałego czy pozostałe wydatki

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Laptop to niezbędne wyposażenie właściwie dla każdego przedsiębiorcy. Oprócz spraw typowo biurowych, służy także do przechowywania dokumentacji, prezentacji i faktur. Sporym problemem bywa jednak prawidłowe uwzględnienie zakupu laptopa na potrzeby firmy w księgach rachunkowych.

Kryterium właściwego uwzględnienia zakupu firmowego laptopa w księgach rachunkowych jest jego cena. Jeżeli kosztował on powyżej 3500 zł, przedsiębiorca może ująć go jako środek trwały firmy i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z ustawą o PIT, środkami trwałymi są budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt. 1.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Jeśli jednak laptop kosztował poniżej 3500 zł, można postąpić dwojako:
  • potraktować laptopa jako środek trwały i zamortyzować go jednorazowo z chwilą oddania go do użytku
  • w miesiącu, w którym rozpoczyna się eksploatacja laptopa zaliczyć wydatek bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, a sprzęt wpisać do ewidencji wyposażenia

Jeśli chodzi o metody amortyzacji, przedsiębiorca ma do wyboru cztery metody: liniową, degresywną, przyspieszoną oraz metodę indywidualnych stawek amortyzacji. W przypadku laptopów, najkorzystniejsza wydaje się metoda liniowa (regularne odpisywanie określanej stawki aż do zupełnego wyzerowania wartości komputera) oraz liniowa przyspieszona (zwłaszcza, jeśli na potrzeby firmy zakupiony został laptop używany).

W Klasyfikacji Środków Trwałych komputery, w tym laptopy, są umiejscowione w grupie 4, obejmującej maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Oznacza to, że roczna stawka amortyzacyjna laptopa wynosi 30%. Warto też pamiętać, że jeśli w danej firmie znajduje się więcej niż jeden komputer, wówczas środkiem trwałym jest cała sieć, a nie pojedyncze urządzenie.