Numeracja faktur – czy można ją zmienić w trakcie trwania roku podatkowego?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
W ciągu roku podatkowego przedsiębiorcy zdarzają się sytuacje, w których musi lub chce zmienić numerację faktur (np. po zakupie nowego programu do fakturowania). Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami? Sprawdzamy!

Zgodnie z art. 106 ust. 1. ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiane przez podatników VAT faktury powinny zawierać datę sprzedaży, cenę jednostkową towaru/usługi, podstawę opodatkowania, stawkę oraz kwotę podatku, kwotę należności, a także dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy. Z kolei w rozporządzeniu ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. zaznaczono, że na fakturze powinien znaleźć się także jej numer.

Żaden z powyższych przepisów nie precyzuje jednak sposobu numerowania faktur. W ustawie o VAT określono jedynie, że faktura musi zawierać kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w jednoznaczny sposób identyfikuje fakturę. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że powinien wybrać sobie sposób numeracji (np. w formie numer faktury/miesiąc/rok), a następnie się go trzymać.

Co ciekawe, nigdzie nie ma zakazu zmiany numeracji faktur w ciągu roku podatkowego. Należy jedynie zadbać o to, aby żadna faktura nie miała numeru zdublowanego i aby numery w każdej numeracji nadawane były kolejno i chronologicznie. Zmiana numeracji faktur w ciągu roku podatkowego nie jest jednak zbyt częstym i standardowym działaniem, więc może wzbudzać wątpliwości urzędów skarbowych oraz wiązać się z koniecznością złożenia przez przedsiębiorcę wyjaśnień.