Numer rejestracyjny samochodu na fakturze. Czy jest konieczny?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później staje przed dylematem, czy numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze jest konieczny.

Pojawia się pytanie: czy przysługuje prawo do odliczenia VAT w sytuacji, gdy na fakturze nie występuje podany numer? A może numer jest zawsze obowiązkowy? Jak to wygląda w praktyce i co o tym mówią przepisy?

Numer rejestracyjny samochodu na fakturze a odliczenia VAT.

Na chwilę obecną ustawy nie wymagają tego, by zawsze na fakturze znajdował się numer rejestracyjny samochodu. Ma to swoje plusy i minusy. Zdecydowaną zaletą jest to, że zmniejsza się ilość formalności. Jednocześnie przedsiębiorca jest zmuszony do opisywania faktur, by udowodnić, że zakup miał związek z czynnościami opodatkowanymi.

Inną zaletą jest to, że nie trzeba sprawdzać numeru rejestracyjnego pojazdu podczas każdego wystawiania faktury, a w razie błędu zabiegać o fakturę korygującą.

Jaki jest zakres prawa do odliczenia?

W art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług znajdziemy zapis, który wyraźnie wskazuje na prawo podatnika do odliczeń z tytułu zakupu samochodu a także towarów i usług, które z danym pojazdem są związane. Mogą to być wysokości 50% lub nawet 100% kwoty podatku.

Jednak taka faktura musi zawierać:
 • Datę wystawienia
 • Numer faktury
 • Nazwiska/nazwy podatnika i nabywców
 • Numer podatnika
 • Numer nabywcy
 • Data zakończenia usługi
 • Nazwę towaru/usługi
 • Miarę i ilość towarów lub zakres usług
 • Cenę jednostkową netto
 • Wszelkie inne koszty
 • Wartość towarów lub usług netto
 • Stawkę podatku
Nie ma tutaj jednak nic na temat tego, że powinien znaleźć się tam numer rejestracyjny pojazdu.

Faktura jest dokumentem, który powinien być wystawiany zgodnie z przepisami prawa. Musi zatem przedstawiać konkretne, prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Faktura nie może zatem opisywać zdarzenia, które nie miało miejsca, istniało według innych wytycznych lub między innymi podmiotami.

Elementy faktury mają jedynie znaczenie dowodowe, a sama faktura ma za zadanie potwierdzić zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego. W przypadku błędów lub braków merytorycznych może dojść do potrzeby wprowadzenia faktury korygującej.

A zatem najważniejszą kwestią jest to, czy faktura wskazuje na prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Dopiero potem zwraca się uwagę na samą poprawność faktury oraz prawo do odliczenia. Inne elementy są zatem niekonieczne w fakturze.

Brak obowiązku wskazywania numeru rejestracyjnego na fakturze.

Jako że wielu podatników hurtowo kupuje paliwo do posiadanych zbiorników, czasami zdarza się, że nie podają numeru rejestracyjnego konkretnego pojazdu. Jest to związane z tym, że paliwo rozdysponowuje się do wielu pojazdów i urządzeń.

Właśnie dlatego pochylono się nad tym zapisem, by nieco go ulepszyć i by nawet w przypadku braku numeru rejestracyjnego konkretnego pojazdu możliwe było odliczenie.

W przypadku gdy całe paliwo będzie użyte do pojazdów lub urządzeń, przy których przysługuje odliczanie paliwa, możliwe jest odliczenie całej kwoty podatku z faktur nawet podczas hurtowego nabywania paliwa. I to bez względu na to, czy na fakturze będą widnieć numery rejestracyjne pojazdów czy też nie.

Aby było to możliwe, trzeba wziąć pod uwagę dwa rozwiązania:
 • Jeśli nie wpisujemy numeru rejestracyjnego, opisujemy faktury tak, by pokazać, że zaistniał związek między zakupem a czynnościami opodatkowanymi.
 • Możemy też ujmować w fakturze numery wszystkich pojazdów, których wydatek będzie dotyczył. Jeśli w którymś z numerów się pomylimy, możemy, ale nie musimy, wystawić fakturę korygującą. Czasami też sam sprzedawca wystawia korygującą fakturę podatnikowi.