Nowy Polski Ład – jak wyliczyć wynagrodzenie pracowników?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Zmiany, jakie w 2022 roku wprowadził Polski Ład, stanowią istną rewolucję w wyliczaniu wynagrodzeń. Pod uwagę należy bowiem wziąć ulgę dla klasy średniej oraz nową, znacznie wyższą kwotę zmniejszającą podatek.

Jak obliczyć wynagrodzenie pracowników w 2022 roku?

Wysokość składek ZUS w 2022 roku.

Od wynagrodzenia brutto pracownika należy przede wszystkim odjąć składki ZUS - na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz chorobowe. W kontekście samego obliczania składek w 2022 roku nic się nie zmieniło. Składka na ubezpieczenie społeczne wynosi obecnie 13,71% podstawy wymiaru, w tym:
  • 9,76% - składka na ubezpieczenie emerytalne
  • 1,5% - składka na ubezpieczenie rentowe
  • 2,45% składka chorobowa
Wynagrodzenie brutto pomniejszone o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne stanowi podstawę wymiaru do obliczenia składki zdrowotnej. Wynosi ona 9%, jednak w 2022 roku nie będzie już możliwości odliczenia jej od podatku.

Podstawa opodatkowania

Kolejnym krokiem jest ustalenie podstawy opodatkowania. W tym celu od wynagrodzenia brutto należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu. Wynoszą one 250 zł miesięcznie bądź 300 zł miesięcznie (jeśli pracownik mieszka w innym mieście, niż pracuje). Od 2022 roku na podstawę opodatkowania wpływa także ulga dla klasy średniej. Przewidziano ją dla osób, które osiągają przychody w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie. Kwota ulgi zależna jest od wysokości osiągniętego w danym miesiącu przychodu i wynosi:
  • (przychody ze stosunku pracy (wraz ze składkami ZUS!) od 5 701 zł do 8 549 zł x 6,68% – 380,50 zł) / 0,17
  • (przychody ze stosunku pracy (wraz ze składkami ZUS!) od 8 549 zł do 11 141 zł x (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17
Podstawę opodatkowania można pomniejszyć o wysokość zapłaconych składek na rzecz związków zawodowych - maksymalnie 300 zł w ciągu roku.

Jak obliczyć podatek?

Stawki podatku dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, w 2022 roku nie uległy zmianie. Nadal mamy do czynienia z dwoma stawkami, które wynoszą 17% oraz 32%. Zmieniła się jednak kwota, której przekroczenie powoduje konieczność zapłaty podatku według wyższej stawki - obecnie wynosi ona 120 000 zł w stosunku rocznym. W kontekście obliczania podatku, nie można zapomnieć o kwocie zmniejszającej, która w 2022 roku znacznie wzrosła - obecnie wynosi 5 100 zł rocznie, czyli 425 zł miesięcznie. Kwota zmniejszająca podatek możliwa jest do odliczenia w momencie, gdy pracownik złożył PIT-2. Teoretycznie powinien to zrobić przed rozpoczęciem zatrudnienia, ewentualnie zaraz na początku roku podatkowego, jednak zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, pracownik może złożyć dokument w każdym czasie, a jego decyzja powinna być dla pracodawcy wiążąca.

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w 2022 roku?

Schemat obliczania wynagrodzeń w 2022 roku jest stosunkowo prosty i nie różni się wiele od tego, który obowiązywał jeszcze do niedawna. Niemniej jednak kontrowersje budzi rozporządzenie, zgodnie z którym wynagrodzenia mają być naliczane niejako dwukrotnie. Otóż w myśl przepisów, pracodawca zobowiązany jest liczyć wynagrodzenie na dwa sposoby - zgodnie z Polskim Ładem oraz na starych zasadach. Zaliczka na podatek dochodowy powinna być odprowadzana w kwocie niższej (w pierwszym przypadku nie odliczamy składki zdrowotnej, lecz stosujemy wyższą kwotę zmniejszającą podatek, w drugim zaś na odwrót). Jak zapowiada resort finansów, to nie koniec zmian związanych z Polskim Ładem, dlatego pracodawcy muszą przygotować się na konieczność obliczania wynagrodzeń na zupełnie innych zasadach, być może jeszcze od obecnego roku podatkowego.