Nowy formularz VAT-22

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Formularz VAT-22 to dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Polski do innego kraju Unii Europejskiej. Od 2012 r. formularz ma nieco inną formę niż dotychczas.

Formularz VAT-22 należy do dość rzadko wykorzystywanych dokumentów. Jest on formą deklaracji, stosowaną przy wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towaru, a dokładniej – potwierdzeniem wywozu przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Polski do innego kraju członkowskiego UE.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Formularz VAT-22 musi posiadać wszelkie dane umożliwiające prawidłową identyfikację podatnika dokonującego dostawy, nabywcy oraz nowego środka transportu. Od 2012 r. obowiązuje nowy wzór dokumentów. Najważniejszą zmianą jest dodanie pola "identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL". Ma to związek z ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników. Zgodnie z nią, PESEL jest identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. W pozostałych przypadkach, identyfikatorem podatkowym pozostaje numer NIP.

W nowym formularzu VAT-22 dokonano również kilku zmian formalnych, związanych z nazewnictwem (wyrażenie "pojazd wodny" zastąpiono frazą "jednostka pływająca"), a także zmian porządkujących (w przypadku statków powietrznych, oprócz numeru rejestracyjnego, konieczny jest też tzw. znak rozpoznawczy).

Zobacz także:

Deklaracja VAT-25