Nowe wzory deklaracji ZUS DRA i raportu ZUS RCA.

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Okazuje się, ze Polski Ład wprowadził wiele modyfikacji, jakie dotyczą zasad rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W tym wypadku korzysta się ze zmian w ZUS DRA i ZUS RCA.

W dokumentacji mamy do czynienia z pewnymi nowościami, jakie warto poznać. Jakie zmiany wprowadził Polski Ład? O czym trzeba wiedzieć? Jak aktualnie wygląda deklaracja ZUS DRA i raport ZUS RCA?

Nowe wzory deklaracji ZUD DRA i raportu ZUS RCA

Przepisy prawne z roku na rok ulegają zmianom. Warto na bieżąco śledzić te zmiany, aby postępować zgodnie z ustawą. W raporcie ZUS RCA dodano kilka pozycji, które dotyczą formy opodatkowania w danym miesiącu i przychodu oraz dochodu z działalności gospodarczej, co ma wspomóc wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak też rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wtedy, gdy stosujemy opodatkowanie w formie ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów. To samo dotyczy deklaracji ZUS RCA. Jeżeli jako płatnik składek, rozliczamy zdrowotne składki wyłącznie za siebie, wypełnić należy nowy blok w dokumentacji.

Jak przekazać dokumentację do ZUS-u?

W tym wypadku do wyboru mamy kilka opcji:
  • Interaktywne szablony dla płatników, którzy rozliczają siebie i zatrudniają do 5 pracowników - po najechaniu kursorem na dane pola, otrzymamy wskazówki donośnie tego, co należy wpisać. Jest to rozwiązanie łatwe i sprawne, jakie da nam komfort
  • Program ePłatnik lub Program Płatnik - nowe wersje dokumentacji rozliczymy elektronicznie za pomocą specjalnych programów. Pomocne jest posiadanie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, dzięki czemu wyślemy materiały w aplikacji ePłatnik. Te programy są dostępne do 30 stycznia 2022
W sytuacji, gdy rozliczamy składni tylko za siebie, wypełniamy dokument ZUD DRA. W Xi bloku wpisujemy nowe dane, które przenoszone są automatycznie do bloku VI i X. Jeśli chodzi o składki na inne ubezpieczenia, wykazywane są one tak, jak dotychczas. Podatnik zatrudniający do 5 osób, musi pamiętać także o dokumencie ZUS RCA - za siebie, i za każdego zatrudnionego w firmie. W raporcie w bloku III.E podajemy nowe dane, które przeniosą się automatycznie do bloku III.C.

Kiedy należy złożyć dokumentację?

Pamiętajmy o tym, że ZUS RCA i ZUS DRA składamy w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca. To oznacza, że za luty 2022 składamy dokumentu do ZUS do 20 marca 2022. W tym samym czasie naszym zadaniem jest także opłacenie składni na indywidualny rachunek składkowy, czyli NRS.

Z pewnością zadajemy sobie pytanie, jak obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, Niezwykle pomocny jest kalkulator składki zdrowotnej, jaki znajdziemy w sieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Niezwykle istotne jest to, że od 2022 roku zmianie ulegają zasady obliczania składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego lub skali podatkowej, zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu. Co do przedsiębiorców opłacających ryczałt, składka będzie uzależniona od wielkości uzyskiwanych przychodów, a firmy stosujące kartę podatkową będą korzystać ze stałej wysokości.

Najważniejsze zmiany wskazują, że od 1 stycznia 2022 podstawą wymiaru składki będzie to, czy do przychodów stosujemy opodatkowanie w formie podatku liniowego, skali podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też kartę podatkową. Warto zauważyć, że składki zdrowotnej nie możemy odliczyć od podatku. Nowe wzory deklaracji ZUS DRA i raportu ZUS RCA są z pewnością znane wielu przedsiębiorcom. Polski Ład wprowadził pewne modyfikacje.