Nowe terminy wystawiania faktur

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Zmiany terminów wystawiania faktur za nabywane towary i świadczone przez przedsiębiorców usługi w 2014 roku sprawiają, że wiele osób nie jest w stanie tak do końca zrozumieć nowych przepisów podatkowych – pojawiają się wątpliwości jak rozumieć znowelizowane przepisy a co za tym idzie kiedy rozliczać podatek VAT.

Jednakże obecne nowelizacje przepisów podatkowych sprawiają, że podatnicy mają znacznie więcej czasu na udokumentowanie faktu sprzedaży - obowiązek wystawienia faktury w świetle nowych przepisów musi nastąpić bowiem nie później niż do 15 dnia miesiąca, który nastąpił po miesiącu w którym towar bądź usługa zostały wykonane. Przedsiębiorcy zyskują więc tym samym nie tydzień od momentu realizacji lecz ponad dwa tygodnie i to w odniesieniu do miesiąca w którym czynności te zostały wykonane. Dodatkowy plus nowelizacji to taki, że okres ten wydłuża się o dni wolne od pracy według przepisów to ostatnim dniem terminu będzie nie sobota czy niedziela lecz następujący po niej poniedziałek.

Powyższy warunek dotyczy także okresu wystawienia dokumentu sprzedaży – faktury. Niestety przepis ten oznacza dla wszystkich przedsiębiorców, którzy dokonują w każdego miesiąca wielu transakcji nie będą mieć możliwości ich ujęcia na fakturze zbiorczej o czym jest mowa w przepisie art. 9 ust. 3 obowiązującego jeszcze w 2013 roku rozporządzenia dotyczącego terminów wystawiania faktur - w obecnym roku już nie obowiązuje. Przepisy unijne mówią natomiast, że stosowanie faktur zbiorczych odnoszących się do wymagalnego VAT-u z tytuły sprzedaży towarów i usług w danym miesiącu może być stosowane pod warunkiem, że podatek ten jest do końca danego miesiąca wymagalny.

Nowe przepisy wprowadzają również korzystne zmiany z tytułu faktur zaliczkowych dając tym samym przedsiębiorcy więcej czasu na udokumentowanie transakcji przy ich pomocy również w przypadku wspomnianego wyżej przepisu odnoszącego się do dni wolnych.