Nowe technologie a optymalizacja podatkowa

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Optymalizacja podatkowa dużych przedsiębiorców zwłaszcza spółek kapitałowych (akcyjnych, komandytowo-akcyjnych) dawała ogromne oszczędności związane z podatkami.

Obecnie są one coraz mniejsze w konsekwencji czego duże podmioty gospodarcze szukają alternatyw aby nadal mieć możliwość minimalizacji kosztów. Wybór nowych rozwiązań jest jednak dosyć kosztowne i nie zawsze firma będzie mieć pewność, że optymalizacja przebiegnie bezpiecznie. Niestety w większości przypadków przedsiębiorstwa te działają w specjalnych strefach ekonomicznych co jest podstawą do wyłączenia ich z kręgu tych, które mogą ubiegać się o ulgi na nowe technologie.

Kolejnym warunkiem jest to, że przedsiębiorstwa te muszą rozliczać się na zasadach ogólnych będąc jednocześnie płatnikami podatku PIT. O ile oczywiście spełnienie wyżej wymienionych warunków jest możliwe o tyle już nie zawsze będzie to z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa opłacalne szczególnie w pierwszym przypadku gdy firma działa w specjalnej strefie ekonomicznej a więc także ma prawo do zmniejszenia wysokości podatku.

Szansę jaką dają innowacyjne pomysły wykorzystują natomiast podmioty będące spółkami kapitałowymi lecz rozliczające się właśnie na zasadach ogólnych których siedziby nie znajdują się w strefach ekonomicznych, małe firmy jak również osoby prowadzące jednoosobowe działalności lecz mające innowacyjne pomysły stanowiące w świetle przepisów wartość niematerialną oraz prawną której składniki będzie można amortyzować (dokonywać częściowych odpisów amortyzacyjnych). Z całą pewnością przedsiębiorca będzie zastanawiał się nad maksymalną kwotą jaką na innowację będzie mógł odliczyć – będzie to 50 % wydatków poniesionych przez firmę na zakup lub też użytkowanie nowej technologii.

Aby zrozumieć to zagadnienie należy wiedzieć także czym nowe technologie są i co może zostać za takowe uznane. Otóż – są to wartości niematerialne i prawne postaci licencji, praw wynikających z opatentowanych produktów czy też ich znaku towarowego, których okres użytkowania nie może przekraczać 60 miesięcy. Co więcej – innowacyjność musi dawać także możliwość tworzenia nowych produktów i usług a także ich udoskonaleń. Możliwości oferowane przez ulgę na innowacje w przedsiębiorstwach nie są jednak jeszcze tak popularne w Polsce w konsekwencji czego ich przyznawalność stoi na relatywnie niskim poziomie.