Nowa Tarcza antykryzysowa – zwolnienie ze składki ZUS

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Wraz z prowadzeniem Nowej Tarczy antykryzysowej, zostało wprowadzonych szereg różnorodnych zmian, które odnoszą się również do zwolnienia ze składki ZUS. Rozwiązanie takie jest przede wszystkim skierowane do przedsiębiorstw, które musiały się borykać z różnymi obostrzeniami. Jest to więc nic innego, jak pakiet osłonowy dla polskiej gospodarki.

Zadaniem tego rozwiązania jest wspieranie trzech sektorów przedsiębiorstw. W ramach Nowej Tarczy antykryzysowej osoby prowadzące działalność gospodarczą mają sposobność ubiegania się o takie pomoce finansowe jak: świadczenie postojowe, dotacja na pokrycie kosztów bieżących, ale również zwolnienie ze składek ZUS. W przypadku zwolnienia ze składek ZUS można powiedzieć przede wszystkim to, że wniosek w przedmiocie tej sprawy należało złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 28 lutego 2022. Jeżeli przekroczyliśmy ten termin to niestety z takiej sposobności skorzystać nie będziemy mogli. Gdyż nie zostały tutaj przewidziane jakiekolwiek terminy dodatkowe. Warto również dodać, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które chcą skorzystać z takiego zwolnienia ze składek ZUS powinny przedstawić dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 roku.

Czego dotyczy zwolnienie ze skład ZUS?

Zwolnienie ze składek ZUS odnosi się przede wszystkim do ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia społecznego, Funduszu Emerytur Pomostowych, czy też Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z tym chodzi tutaj ni tylko o samego przedsiębiorcę, lecz również o pracowników, którzy są w danej firmie zatrudnieni. A dzieje się tak, ponieważ jak powszechnie wiadomo, przedsiębiorcy, którzy zatrudniają w swojej firmie pracowników, opłacają składki nie tylko wyłącznie za siebie, ale również za te osoby, którym dają zatrudnienie. Warto także zaznaczyć przede wszystkim to, że ze zwolnienia z takich składek nie będą mogły skorzystać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jeżeli w przeszłości nie regulowały w sposób terminowy swoich zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i chodzi tutaj o okres trzech lat wstecz.

Jakie dokumenty do wniosku o zwolnienie ze składek ZUS?

Oprócz wniosku o zwolnienie ze skład ZUS wymagane jest również dostarczenie deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych. Z Nowej Tarczy antykryzysowej skorzystało tysiące osób, ponieważ dało to możliwość przetrwania na rynku przede wszystkim tym małym i średnim przedsiębiorstwom. Bez takiej ochrony wiele osób mogłoby potracić swoje stałe źródło zarobkowania.

Podsumowanie

Zachowanie płynności finansowej tysiąca przedsiębiorstw w naszym kraju, jak również ochrona zatrudnia do priorytet Nowej Tarczy Antykryzysowej. Wśród wielu rozwiązań oferowanych przez rząd, znalazły się również te, które odnoszą się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wraz z prowadzeniem Nowej Tarczy antykryzysowej, zostało wprowadzonych szereg różnorodnych zmian, które odnoszą się również do zwolnienia ze składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozwiązanie takie jest przede wszystkim skierowane do przedsiębiorstw, które musiały się borykać z różnymi obostrzeniami. Jest to więc nic innego, jak pakiet osłonowy dla polskiej gospodarki. Zwolnienie ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnosi się przede wszystkim do ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia społecznego, Funduszu Emerytur Pomostowych, czy też Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z tym chodzi tutaj ni tylko o samego przedsiębiorcę, lecz również o pracowników, którzy są w danej firmie zatrudnieni.