Nazwa firmy. Jak wybrać?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Nazwa firmy to jeden z najważniejszych elementów jej tożsamości oraz wizerunku. Choć powinna ona z jednej strony wyróżniać przedsiębiorstwo na tle konkurencji oraz być jego swoistą reklamą, to jednak musi również być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zatem jak wybrać nazwę firmy? Podpowiadamy!

Na początek najważniejsza kwestia – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w nazwie firmy musi znajdować się imię i nazwisko przedsiębiorcy, gdyż to one będą później umieszczane na wszelkich dokumentach czy fakturach. Jeśli chodzi o spółki osobowe, to ich nazwy muszą zawierać nazwisko co najmniej jednego wspólnika oraz oznaczenie formy prawnej (również w formie skrótu). Wymogu umieszczania w nazwie imienia i nazwiska właściciela czy wspólnika nie mają natomiast spółki kapitałowe – muszą natomiast posiadać oznaczenie „spółka z o.o.” lub „spółka akcyjna”.

W kodeksie cywilnym zaznaczono jednak, że do imienia i nazwiska jako elementu nazwy firmy można dołączać także inne określenia, w zasadzie w pełni dowolne. Może to być np. określenie rodzaju działalności (np. „Usługi krawieckie Anna Makowska”), wybrany skrót czy pseudonim (np. MAT-KOW Mateusz Kowalski), ale również inne wybrane sformułowanie. Należy przy tym zwrócić uwagę, by nazwa firmy nie wprowadzała w błąd – np. co do rodzaju działalności czy jej miejsca – oraz by nie znajdowały się w niej wyrazy wulgarne lub uznawane na obraźliwe. Oczywiście w nazwie firmy nie mogą znaleźć się także zarejestrowane znaki towarowe, czyli w praktyce nazwy znanych w kraju czy na świecie marek.

Jak wybrać nazwę firmy – aspekty reklamowe
Z reklamowego punktu widzenia najlepiej, aby nazwa firmy była krótka. Z rankingu magazynu „Forbes” wynika, że ze 100 największych przedsiębiorstw na świecie aż 20 ma nazwy 5-literowe bądź krótsze. Z jednej strony zwiększa to szanse na zapamiętanie nazwy przez klientów, a z drugiej – ułatwia późniejsze działania marketingowe, polegające na projektowaniu opakowań, logo czy wizytówek – krótką nazwę po prostu łatwiej na nich zmieścić.

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze nazwy dla firmy jest to, czy działać ona będzie tylko na rynku polskim czy również zagranicznych. Kontrahenci z innych państw mogą mieć problem z zapisem oraz wymową charakterystycznych dla naszego języka głosek (ą, ę, ś, ć, ź) – choć oczywiście jeśli występują one w imieniu i nazwisku przedsiębiorcy, to nie da się ich uniknąć. Warto również sprawdzić dostępność domen internetowych pod kątem danej nazwy. To ważne w kontekście tworzenia strony internetowej przedsiębiorstwa.

Na koniec równie istotna kwestia, czyli oryginalność. Z jednej strony lepiej unikać sformułowań charakterystycznych dla danej branży – wiele firm budowlanych posiada w swoich nazwach człony typu „-bud” czy „-tech”, przez co wszystkie brzmią podobnie. Z drugiej strony, niewskazane jest również nazewnictwo zupełnie oderwane od rzeczywistości. Dlatego nazwę firmy należy bardzo dobrze przemyśleć.