Nazwa firmy. Czy może mieć wpływ na jej rozwój?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą zdaje sobie doskonale sprawę z wyzwań jakie stoją zarówno przed nim samym jak też biznesem, który zaczyna prowadzić.

Wie doskonale, że aby wkupić się w łaski klientów którzy zdecydują się wybrać jego produkt zamiast produktu konkurencyjnego będzie potrzebował nie tylko produktu znacznie przewyższającego jakością inne jemu podobne (lecz konkurencyjne) ale też czegoś co pozwoli mu przebić się już na starcie.

Jednym z kluczowych elementów (mimo, że nie zawsze branych pod uwagę przez młodych przedsiębiorców) jest właśnie nazwa przedsiębiorstwa – nazwa z którą klient będzie identyfikował nie tylko sygnowany daną marką produkt lecz również i samo przedsiębiorstwo. Stąd też nad wyborem odpowiedniej należy się zastanowić zważywszy, że nie można wybrać dowolnej – mówi o tym art. 433.

„Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.”

obligując tym przedsiębiorcę do wyboru takiej, która nie jest używana przez inny podmiot gospodarczy (za wyjątkiem imienia i nazwiska które są obligatoryjne i przepisy dopuszczają ich umieszczenie w nazwach kilku podmiotów).

Jeżeli we wniosku o rejestrację działalności przedsiębiorca nie umieści imienia i nazwiska (w przypadku działalności jako osoba fizyczna) urzędnik wniosek CEIDG -1 może zakwestionować. Zrobi to także jeżeli nazwa podmiotu będzie zawierała elementy niedozwolone (znaki graficzne, logotyp lub inny symbol niespotykany w żadnym języku lub też nie dający się rozpoznać. Przepisy dopuszczają jednak możliwość umieszczenia powszechnie akceptowalnych niezależnie od miejsca w którym przedsiębiorca zdecyduje się je wpisać (za, przed czy w środku wymaganego imienia oraz nazwiska).

Nazwa jest o tyle istotnym elementem gdyż za każdym razem kiedy przedsiębiorca wystawi fakturę klientowi i będzie dokumentować przy jej pomocy sprzedaż będzie musiał również zawrzeć na niej właśnie ją. Dlatego też dobrym wyborem będzie nazwa krótka i zrozumiała nierozerwalnie kojarząca się z działalnością przedsiębiorstwa w danej dziedzinie gospodarczej (umieszczenie w nazwie zwrotów kojarzących się z daną branża wywołujących jednocześnie pozytywne wrażenie) jak też i taka, która pozwoli łatwo się zapamiętać i zapisać.

Dzięki takiemu posunięciu przedsiębiorca zyskuje pewność, że jego klienci łatwo i szybko skojarzą firmę a on sam uniknie problemów związanych z dokonywanymi na fakturę zakupami niezbędnymi w jego działalności. Oczywiście nazwa nie musi zawsze pozostać ta sama – czasami warto ją zmienić na inną (w celu obniżenia podatku). Gdy właściciel zdecyduje się na taki krok musi pamiętać o dwóch kwestiach:

  • powiadomienia o zmianie nazwy przedsiębiorstwa urzędu rejestrowego w terminie tygodnia od dokonanej zmiany na formularzu CEIDG -1- przedsiębiorca nie ma obowiązku księgowania dokumentów zawierających już nową nazwę podmiotu
  • nazwa tak jak w przypadku pierwszej rejestracji musi zawierać jego imię oraz nazwisko

Nazwa ma więc wbrew pozorom bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorstwa chcącego odnieść rynkowy sukces, zwłaszcza w obecnych coraz bardziej konkurencyjnych warunkach rynkowych i coraz większych formalnościach związanych z jej wewnętrzną i zewnętrzną obsługą.