Najważniejsze zmiany w VAT dotyczące usług obsługi przedsiębiorców w 2014 roku

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Rok 2014 w podatkach przynosi wiele zmian. Znowelizowane przepisy wprowadzają w firmach wiele niejasności, zwłaszcza u podmiotów współpracujących z biurami rachunkowymi w celu prowadzenia rachunkowości firmowej lub też obsługi prawnej.

Wszystko za sprawą zmian odnoszących się do powstania obowiązku zapłaty podatku od wykonanych usług. Jeszcze w 2013 roku rozliczenia faktur za usługi księgowe lub prawne miały miejsce dopiero po otrzymaniu od kontrahenta zapłaty w terminach oznaczonych fakturą – obecnie już tak nie jest – firma zobowiązana jest podatek rozliczyć z datą w której dokument został wystawiony.

Program do wystawiania faktur

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Obowiązek podatkowy powstaje więc w trzech sytuacjach. Pierwsza - kiedy faktura stwierdzająca wykonanie usługi zawiera dokładny termin płatności termin zapadalności jest właśnie tym terminem. Druga – jeżeli dokument potwierdzający wykonanie usługi nie zawiera dokładnego terminu – fakturę należy opłacić najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po tym, w którym usługa została wykonana. Trzecia możliwość odnosi się do sytuacji w której faktura może być wystawiona wcześniej tj. nawet na 30 dni przez wyświadczeniem danej usługi.

Oczywiście znowelizowane przepisy dają przedsiębiorcy prawo do wystawienia jej także z okresem wcześniejszym pod warunkiem jednak jeżeli na dokumencie został określony przedział czasowy do którego faktura ma zastosowanie.