Nabywanie gruntu na potrzeby firmowe a mniejszy podatek

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Zmorą większości przedsiębiorców jest fakt, iż nie wszystkie ponoszone wydatki związane z prowadzeniem firmy mogą oni odliczyć od podatku.

Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku zakupu gruntów wykorzystywanych stricte do celów firmowych a co za tym idzie nie ma także możliwości zaliczenia wydatków związanych z uzyskaniem prawa użytkowania wieczystego do kosztów uzyskania przychodu o czym mówią przepisy o podatku dochodowym osób fizycznych.

Ich nabycie na cele firmowe powoduje, że grunty zostają uznane jako środki trwałe przedsiębiorstwa lecz jednocześnie nie mogące zostać objęte ich amortyzacją – firma nabywająca grunty do celów prowadzonego przedsiębiorstwa pomimo, że będzie musiała je wykazać w ewidencji to jednak nie będzie mogła odliczyć wydatków które zostały poniesione w związku z ich zakupem a także poniesionych w związku z samą procedurą przeprowadzenia transakcji tj. kosztów pośrednictwa, opłat notarialnych jak również opłat sądowych.

Program do wystawiania faktur

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Jest jednak sposób, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł odliczyć wydatki związane z zakupem ziemi pod prowadzoną działalność – zakup przy użyciu kredytu bankowego. W takim przypadku nabywający ma możliwość „wrzucenia w koszty” zapłaconych i zaewidencjonowanych w księgach odsetek kredytowych.

Sytuacja taka będzie mieć miejsce także wówczas gdy przedsiębiorca zdecyduje się na zbycie zakupionego gruntu. Wówczas zapłacone odsetki w momencie sprzedaży nieruchomości stają się kosztem zwiększającym początkową jej wartość a więc stanowią koszt uzyskania przychodu który pomniejszy podatek. Co więcej pomniejszą go także wydatki związane z opłatą notarialną oraz sądową jak też prowizyjne.