Mix teori z praktyką czyli trochę o KPiR

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Decydując się na rejestrację działalności gospodarczej, musimy podjąć szereg ważnych decyzji. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania i ewidencji księgowej. Jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy.

Najczęściej wybieraną formą ewidencji księgowej jest KPiR czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Ta forma ewidencji jest wybierana zarówno przez osoby, które wybrały opodatkowanie na zasadach ogólnych (podatek progresywny) jak i podatek liniowy.

Kto prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów?

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą nie dysponują pełną swobodą w zakresie wyboru formy opodatkowania a więc i formy ewidencji. Zaczynający swoją karierę przedsiębiorca , który wybierze kartę podatkową nie będzie mógł wybrać PKPiR. Również nie będzie mógł prowadzić pełnej księgowości czy też ewidencji sprzedaży opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem.

Podobnie przedsiębiorca podejmujący decyzję o ryczałcie będzie zobligowany do prowadzenia ewidencji sprzedaży. To jedyne ograniczenia jakie stoją przed osobami prowadzącymi własną firmę. W pozostałych przypadkach przedsiębiorcy stają przed wyborem - wybrać pełna księgowość czy prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów?

Obecnie przepisy nakładają obowiązek prowadzenia KPiR w przypadku prowadzenia firmy jako:
  • Jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Spółki jawnej
  • Spółki cywilnej
  • Spółki partnerskiej

Oczywistym jest, że przychody netto ze sprzedaży nie mogą przekroczyć równowartości 1200000 € (średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września Poprzedniego roku obrachunkowego).

Jak to wygląda?

KPiR to nic innego jak specjalne księgowe zestawienie. To rubryki i tabele zawierające przychody ze sprzedaży towarów i usług oraz poniesione koszty. Tabela ta ma określony przepisami wygląd. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Finansów.

W aplikacji intaxo.pl użytkownik nie musi się martwić o prawidłowe tworzenie KPiR. Wystarczy, że przy użyciu aplikacji wystawiać będzie faktury (rachunki) i rejestrować ponoszone przy prowadzeniu działalności koszty. Program wygeneruje automatycznie Podatkową Księgę przychodów i Rozchodów.

Obowiązki podatnika

Będąc podatnikiem powinieneś na koniec miesiąca (nie później niż do 20-tego dnia miesiąca następnego) wydrukować KPiR. Aplikacja do księgowości online intaxo.pl automatycznie przed 20-tym każdego miesiąca przypomnienie o wygenerowaniu Księgi Przychodów i Rozchodów.

Jak to zrobić?

W aplikacji intaxo wybierz zakładkę Księgowość. Ukaże się menu, w którym wybrać należy pozycję KPiR. Poniżej wyświetli się podgląd wygenerowanej Księgi Przychodów i Rozchodów, którą można wydrukować.

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów przy użyciu program intaxo jest bardzo łatwe. Jeśli jednak nadal wahasz się czy to dobre rozwiązanie skorzystaj z wersji demo.