KPiR - rzetelność i niewadliwość

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Zgodnie z paragrafem 11. rozporządzenia o księdze przychodów i rozchodów, musi być ona prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy. Co to oznacza w praktyce?

Pojęcia rzetelności i niewadliwości księgi przychodów i rozchodów zostały wyjaśnione w powyższym rozporządzeniu. Mianem księgi niewadliwej określa się więc księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi. Z kolei KPiR jest rzetelna, jeśli zawarte w niej zapisy są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Rozporządzenie uznaje ponadto kilka odstępstw, dzięki którym nie wszystkie błędy czy pomyłki dyskwalifikują rzetelność i niewadliwość KPiR. Są to następujące sytuacje:
  • niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym w wyniku kontroli podatkowej stwierdzono te błędy
  • brak poprawnych zapisów jest przyczyną nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego, które uniemożliwia prawidłowe prowadzenie księgi
  • błędy spowodowały zawyżenie kwoty podstawy opodatkowania (z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny)
  • zapisy zostały uzupełnione, a błędy poprawione przed rozpoczęciem kontroli podatkowej
  • błędy są skutkiem oczywistej pomyłki, a podatnik posiada wszelkie dowody księgowe umożliwiające prawidłowe opisanie transakcji (faktury, rachunki, paragony itp.)
Rzetelne i niewadliwe prowadzenie KPiR to jeden z głównych obowiązków przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 61 paragrafem 1 kodeksu karnego skarbowego, nierzetelne prowadzenie księgi jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych.

Zobacz także:

Zwrot towarów w KPiR