Mieszkanie kupione na firmę. Amortyzacja

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Nabycie mieszkania na firmę pomimo, że wydaje się niedorzecznością to jednak jest doskonałym sposobem na zwiększenie firmowego majątku chociażby poprzez jego wynajem.

Co więcej – mieszkanie kupione na firmę można amortyzować a co za tym idzie w znaczący sposób obniżyć wysokość należnego fiskusowi podatku dochodowego. Jak w przypadku mieszkania nabytego przez firmę przebiegać będzie jego amortyzacja i co dzięki niej zyskuje przedsiębiorca?

Zakup mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej jest bardzo dobrym posunięciem ze strony przedsiębiorcy. Pozwala bowiem w znaczący sposób zwiększyć firmowy majątek zmniejszając zarazem obciążenia fiskalne z tytułu podatku dochodowego wpłacanego na konto urzędu skarbowego. Aby amortyzacja nabytego lokalu mieszkalnego na cele prowadzonej działalności była prowadzona w sposób zgodny z przepisami na przedsiębiorcy spoczywają następujące obowiązki:
  • ustalenie początkowej wartości mieszkania poprzez zsumowanie kwoty zakupu nieruchomości oraz kosztów pośrednich z zakupem związanych np. kosztów notarialnych, związanych z wyceną nabywanej nieruchomości (względnie metoda uproszczona poprzez pomnożenie powierzchni użytkowej (m2) przez kwotę 988 zł) lub też metoda opierająca się na koszcie wytworzenia tj. budowa nieruchomości zamiast jej zakup,
  • wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wybór rodzaju amortyzacji(w przypadku przedsiębiorców wyłącznie metoda liniowa),
  • określenie częstotliwości z jaką następować będą odpisy (1,5 %, 10% rocznie – stawka indywidualna) oraz stawka 2,5% jeżeli do celów działalności wykorzystywana jest co najmniej połowa powierzchni lokalu.
Opierając się na wyliczeniach łatwo policzyć, że amortyzacja lokalu mieszkalnego w przypadku stosowania stawki 1,5% rocznie trwać będzie bardzo długi okres (720 miesięcy) – pojawią się wówczas rozliczne problemy w przypadku zbycia amortyzowanej nieruchomości. Warto więc wybrać drugą stawkę (10% rocznie) gdyż wówczas czas amortyzacji można skrócić do okresu dziesięcioletniego. Tutaj jednak przedsiębiorca (w odniesieniu do mieszkania lub innego lokalu) musi spełnić jeden z dwóch poniższych warunków aby z tej metody skorzystać:
  • Ulepszenie lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych (minimalna wartość ulepszenia to 30% wartości początkowej lokalu),
  • Lokal przed jego zakupem był użytkowany co najmniej 5 lat.
Większych trudności nie powinno sprawiać przedsiębiorcy również obliczenie wysokości odpisów amortyzacyjnych – wysokość odpisu oblicza się poprzez pomnożenie wartości początkowej lokalu przez obowiązującą stawkę amortyzacyjną a powstałą w ten sposób kwotę podzielić przez okres 12 miesięcy.