Mechanizm podzielonej płatności – co to takiego?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Od 1 lipca 2018 r. czynni podatnicy VAT będą mogli korzystać z mechanizmu podzielonej płatności, czyli tzw. split payment. Na czym dokładnie on polega? Podpowiadamy!

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, dotycząca mechanizmu podzielonej płatności VAT, została przyjęta przez rząd 19 września 2017 r. Sam mechanizm wejdzie jednak w życie 1 lipca 2018 r. Od tego dnia będą z niego mogli korzystać czynni podatnicy VAT.
Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?
Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że zapłata wynikającego z faktury podatku VAT będzie dokonywana na osobny rachunek, tzw. rachunek VAT, zaś zapłata kwoty netto – na dotychczasowy rachunek rozliczeniowy. Korzystanie z mechanizmu będzie dobrowolne, ale wybór taki będzie miał jedynie nabywca – to on zdecyduje, czy chce dokonać płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie. Z punktu widzenia sprzedawcy ważne będzie to, że rachunek VAT będzie można wykorzystywać jedynie w celu opłacenia podatku VAT oraz ewentualnych odsetek. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał nim dysponować w inny sposób, będzie musiał wystąpić do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego o udzielenie zgody na przekazanie tych środków na rachunek rozliczeniowy.
Mechanizm podzielonej płatności – jakie korzyści dla przedsiębiorców?
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będą mogli liczyć na pewne korzyści:
  • w ich przypadku nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy w szczególnych przypadkach
  • jeśli wystąpią z wnioskiem o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, otrzymają go w terminie 25 dni
  • nie będą miały wobec nich zastosowania podwyższone stawki odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług