Mam działalność bez rejestracji oraz inne przychody - jaki PIT muszę złożyć?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Działalność bez rejestracji to nic innego jak forma uzyskiwania przychodu pozbawiona obowiązku zakładania własnej działalności gospodarczej. Bardziej formalnie nazywana jest ta forma zarobkowa jako "działalność nieewidencjonowana".

To rozwiązanie jest pewnego rodzaju ułatwieniem, dla osób, które boją się od razu rezygnować z etatu i w pełni zajmować się własną działalnością zarobkową. Jest ono dedykowane, również wszystkim tym, którzy chcą sobie po prostu dorobić poza etatem wykonując np.: własne usługi stolarskie.

Kto może prowadzić działalność bez rejestracji?

Aby móc prowadzić własną działalność bez rejestracji należy spełniać kilka istotnych warunków:
  • po pierwsze, możliwość skorzystania z takiego rozwiązania przysługuję osobom, które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej,

  • Twoje miesięczne przychody z omawianej działalności nie mogą przekraczać 50% kwoty najniższego wynagrodzenia, obecnie kwota ta wynosi maksymalnie - 1050 złotych,
  • wyjątkami, których nie dotyczy przedstawiany przywilej jest świadczenie usług wymagających koncesji czy zezwolenia, ale również wykluczone są tutaj usługi agroturystyczne rolników, rolnicza produkcja wina czy handel wyrobami rolnymi.
Uwaga: W momencie przekroczenia określonego na dany rok limitu przychodów, musisz niezwłocznie w ciągu 7 dni złożyć wniosek o rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Jak dokumentować przychody w nierejestrowanej działalności?

Prowadząc nierejestrowaną działalność gospodarczą, istotnym aspektem będzie prowadzenie własnej ewidencji. Jest to istotne ze względu na fakt, iż pod koniec roku, jesteś zobowiązany do dokonania rozliczenia podatkowego. Pomimo typu prowadzonej działalności, możesz swobodnie korzystać z możliwości wystawiania faktur swoim klientom, które potem niezbędne będą przy rozliczeniu.

Działalność bez rejestracji, jaki PIT?

Działalność bez rejestracji, zwalnia Ciebie z obowiązku opłacania składek ZUS. Zarobione z niezarejestrowanej działalności dochody są traktowane, jako dodatkowy przychód, nie musisz rozliczać się z pozyskanych przychodów w trakcie roku, jednak przy swoje dodatkowe przychody, należy uwzględnić przy rozliczeniu rocznym na podstawie formularza PIT-36.

Jeżeli wszystkie przychody w danym roku były rozliczane przez płatnika, np. pracodawcę, to wówczas podatnik jest zobowiązany jedynie do złożenia PIT-37. Inaczej jest jednak w przypadku, gdy posiadasz kilka różnych źródeł przychodów, nie związanych jakąkolwiek umową z płatnikiem.

Zgodnie z przepisami jeśli w danym roku kalendarzowym w Twoim budżecie przychodów, pojawiły się takie, od których podatek odprowadzałeś samodzielnie, ponieważ pieniądze uzyskałeś za pośrednictwem płatnika, to jesteś zobowiązany do rozliczenia podatkowego na podstawie wzoru PIT-36.

Przykładowo, jeśli w ciągu roku, poza pracą na umowie, do Twojego budżetu wpływały dodatkowe przychody z najmu posiadanej nieruchomości, to wówczas jesteś już zobowiązany dokonać rozliczenia podatkowego PIT-36.