Limit zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Niskie przychody ze sprzedaży mogą stanowić przesłankę do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Myślisz o założeniu własnej działalności i zastanawia Cię to czy będziesz musiał zakupić kasę fiskalną? A może już prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz sprawdzić czy słusznie korzystasz ze zwolnienia? W dzisiejszym artykule przybliżamy tematykę zwolnień z kasy fiskalnej.

2021 rok: limit został ustalony

W 2021 roku nadal obowiązuje przedsiębiorców rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które weszło w życie 2 lata temu. Jeżeli obroty przedsiębiorcy w roku 2020 nie przekroczyły kwoty 20 000 zł, jest on objęty zwolnieniem z kasy fiskalnej. O jakie konkretnie obroty chodzi? Są to obroty ze sprzedaży towarów oraz usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Polskie prawo zmienia się często i szybko

Limit ustalony na 2021 rok jest wiążący obecnie, ale jak będzie w przyszłości? Polscy przedsiębiorcy nie raz zdążyli się już przekonać jak bardzo szybko może zmienić się obowiązuje w kraju prawo. Właściwie każdy rok przynosi istotne dla nich i ich księgowych zmiany, które należy zastosować.

Czego nie wolno wliczać do limitu?

Limit dotyczący zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej w 2021 roku dotyczy obrotów ze sprzedaży jedynie na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Oznacza to w praktyce, że do limitu nie wlicza się transakcji takich jak np. dostawy nieruchomości czy dostawy towarów oraz usług zaliczanych na podstawie przepisów prawa do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jakie podlegają amortyzacji, o ile transakcje te zostały uwiarygodnione dokumentem księgowym w postaci wystawionej faktury.

Nie każdy ma prawo do zwolnienia

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia związanego z limitem 20 000 zł? Okazuje się, że nie. Są specyficzne branże i towary, dla których ustawodawca zastrzegł konieczność stosowania kasy fiskalnej niezależnie od osiąganych obrotów. Zostały one wyszczególnione dokładnie w artykule 4 rozporządzenia. I tak rejestrowane muszą być m.in. dostawy gazu, sprzętów radiowych, telewizyjnych czy też fotograficznych. Ze zwolnienia nie skorzystają również producenci i sprzedawcy wyrobów alkoholowych, tytoniowych oraz perfum. Sprzedaż usług związanych z fryzjerstwem, prawem, zdrowiem czy kulturą i rozrywką także musi być rejestrowana od pierwszej transakcji. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku mechaników samochodowych czy przewozu osób. Z kas fiskalnych niezależnie od osiąganych obrotów muszą korzystać również kosmetyczki, taksówkarze czy usługodawcy z branży związanej z jedzeniem oraz wielu innych.

Zanim skorzystasz ze zwolnienia…

Z uwagi na to, że pełna lista czynności, jakie wykluczają możliwość korzystania ze zwolnienia z uwagi na limit, należy dokładnie zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a zwłaszcza ze wspomnianym artykułem 4, w którym wskazano przeszkody.

Rozpoczynasz działalność? Oblicz swój limit

Nieco inaczej ma się sytuacja w przypadku osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z przedsiębiorczością. Jeżeli zaczynasz prowadzenie działalności gospodarczej w 2021 roku, musisz obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej za pomocą wzoru: 20 000 zł / 365 x Liczba dni, gdzie liczba dni stanowi okres od rozpoczęcia sprzedaży do końca roku. Wzór nie jest trudny i opiera się na prostej proporcji związanej z czasem funkcjonowania firmy.