Leasing samochodu osobowego. Wady i zalety.

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Obecne warunki rynkowe sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców nie wyobraża sobie działalności bez posiadania odpowiedniej klasy sprzętu czy też środka transportu przy pomocy którego będzie realizował statutowe cele firmy.

Nie każdego będzie także stać na zakup środka trwałego za gotówkę. Rozwiązaniem, które okazać się może bardzo pomocne jest leasing –podpisując z leasingodawcą umowę cywilno - prawną (której pełne regulacje zawiera kodeks cywilny) przedsiębiorca otrzymuje w użytkowanie środek trwały np. samochód osobowy w zamian za co miesięczne opłaty z tytułu rat leasingowych.

Jednak znacznie większą korzyść płynie z możliwości zaliczenia raty leasingowanego pojazdu (także opłaty wstępnej zwykle 10-20% wartości leasingu) do kosztów uzyskania przychodu co pociąga za sobą jednocześnie mniejsze zobowiązania podatkowe względem fiskusa – jednorazowe zaliczenie kosztu uzyskania przychodu z tego tytułu przysługuje bowiem już nie tylko firmom rozliczającym się na podstawie KPiR, z tej możliwości mogą skorzystać także przedsiębiorstwa stosujące w rozliczeniach pełną księgowość. Kluczową jednak kwestią pozostaje to którą formę leasingu pojazdu osobowego winien wybrać przedsiębiorca aby zyskać większe korzyści.

Dla znakomitej większości właścicieli firm leasingujących swe pojazdy najlepszym rozwiązaniem wydaje się leasing operacyjny. Podpisując umowę o tą formę finansowania zyskują bowiem możliwość nie tylko samego „wrzucenia w koszty” zarówno opłaty wstępnej lecz jak wspomniano powyżej także kosztów związanych z miesięcznymi ratami leasingowymi a więc tak naprawdę całą wartość pojazdu przy czym amortyzacja może przebiegać znacznie szybciej np. w okresie 2-3 lat – jeżeli w trakcie trwania umowy skorzystamy z usługi dodatkowej oferowanej przez firmę leasingową w której samochód leasingujemy także i ten wydatek będzie stanowił koszt podlegający odliczeniu. Kupując samochód osobowy przy pomocy leasingu operacyjnego z wysoką wartością początkową przedsiębiorca może też uznać całą jej wartość procentową za koszt i rozliczyć je w prostszy sposób niż będzie mieć to miejsce w przypadku jego finansowego odpowiednika. Jak w każdej sytuacji tak i tutaj niestety pojawiają się pewne niedogodności.

Najbardziej istotną jest tutaj fakt, że leasing operacyjny choć umożliwiający wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy jest możliwy to wcale nie musi okazać się dla przedsiębiorstwa atrakcyjnym pod względem finansowym - pojazd będący przedmiotem umowy nie może przez przedsiębiorcę zostać wykupiony wcześniej (w przypadku samochodu osobowego okres ten wynosi 2 lata stanowiąc jednocześnie 40 % całkowitego czasu obowiązywania warunków umowy tj 60 miesięcy) – warunki umowy są tutaj nieubłagalne i jeżeli na takie rozwiązanie leasingobiorca się zdecyduje musi liczyć się z dodatkowymi kosztami przeprowadzenia takiej operacji jak również z konsekwencjami ze strony organu podatkowego (cofnięcie VAT-u który został odliczony pomijając fakt, iż amortyzacja w tym przypadku wcale nie musi oznaczać jednorazowej czynności – jeżeli pozostała do zapłaty kwota przekracza sumę 3 500 zł to wówczas amortyzacja musi zostać rozłożona na kilka miesięcy.