Leasing samochodu osobowego - czy nadal będzie opłacalny?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pociąga ze sobą bardzo często konieczność stałego korzystania z samochodu osobowego. Dla większości przedsiębiorców leasing były w tym konkretnym przypadku ciekawym oraz atrakcyjnym - z punktu widzenia stricte ekonomicznego - rozwiązaniem.

Tak było do końca 2018 roku. Jakie nowelizacje przepisów prawnych w zakresie leasingu samochodu firmowego przyniósł ze sobą rok 2019?

Nowe przepisy z początkiem 2019 roku

Wraz z nadejściem 2019 roku znowelizowano ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu wskazać należy, iż zmianie ulegnie przede wszystkim limit odpisów amortyzacyjnych w zakresie tzw. kosztów uzyskania przychodu. Mowa jest bowiem o wzroście o około 70.000,00 złotych.

Konsekwencje dla przedsiębiorców

Do 2019 roku nie obowiązywały jakiekolwiek ograniczenia w przedmiocie zaliczania należności uiszczanych z tytułu ponoszonych rat leasingowych. Nie było również ograniczeń jeżeli chodzi o zaliczenie tzw. kosztów eksploatacyjnych samochodu jako kosztów uzyskania przychodu. Nowelizacja przepisów prawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku zakłada zaliczenie wyżej wskazanych kosztów do kwoty wynoszącej 150.000,00 złotych. W związku z powyższym, mogliśmy zaobserwować znaczący wzrost zawieranych umów leasingowych na samochody osobowe do firm pod koniec roku kalendarzowego 2018. Zmiany jednak dotyczą jedynie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uregulowania dotyczące bezpośrednio podatku VAT póki co pozostają bez zmian.

Czy leasing nadal się opłaca? A może najem długoterminowy?

Początek 2019 roku to nowe uregulowania dla przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarcze w zakresie związanych szeroko rozumianymi rozliczeniami kosztów wynikających z umowy leasingu. Nowelizacja objęła również rozliczenia z tytułu amortyzacji oraz tzw. kosztów eksploatacyjnych. Mając na uwadze powyższe, wielu przedsiębiorców rezygnuje z zawierania umów leasingowych, decydując się na zawarcie umowy najmu długoterminowego pojazdu.