Leasing samochodu - na co zwrócić uwagę?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Leasing samochodu jest bardzo popularnym sposobem na pozyskanie samochodu dla właścicieli firm. Powodem są korzyści podatkowe, które można dzięki niemu uzyskać i brak konieczności wydawania całej kwoty od razu.

Jednak decydując się na to rozwiązanie, na jakie rzeczy podczas porównywania różnych ofert powinno zwrócić się uwagę?

Ryzyko zmiany oprocentowania

Najpopularniejszym rodzajem oprocentowania leasingu w Polsce, podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych, jest oprocentowanie zmienne uzależnione od stopy WIBOR. WIBOR jest z kolei zależny od stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że jeżeli one wzrosną, zwiększy się również wysokość comiesięcznych rat. W przypadku leasingu branego na kilka lat ryzyko znacznych wahań stóp procentowych jest mniejsze niż przy kredytach hipotecznych branych na o wiele dłuższy okres. Jednak rozsądnie jest dowiedzieć się, o ile mogą teoretycznie wzrosnąć raty i zostawić sobie margines bezpieczeństwa na ewentualne podwyżki.

Koszty ubezpieczenia

Konsekwencją tego, że przez okres leasingu właścicielem samochodu jest firma leasingowa, jest to, że ustala ona warunki ubezpieczenia. To ważne, ponieważ każdy leasingodawca wymaga ubezpieczenia AC. Jest to dodatkowe ubezpieczenie chroniące właściciela pojazdu między innymi przed kradzieżą i zniszczeniem. Oczywiście jego koszty ponosi leasingobiorca. Z tego powodu szacując koszty leasingu, oprócz comiesięcznej raty powinno się wziąć pod uwagę roczne koszty ubezpieczenia. Dopiero wtedy możliwa jest prawidłowa ocena, czy stać nas na dany samochód. Koszty ubezpieczenia AC rosną wraz z wartością ubezpieczanego pojazdu. Należy o tym pamiętać, szczególnie szukając droższych modeli.

Dodatkowe koszty

Jak przy podpisywaniu każdej umowy decydując się na leasing, trzeba dokładnie przyjrzeć się dodatkowym kosztom. Szczególnie przewidzianym w umowie karom za złamanie jej postanowień, ponieważ mogą być one wysokie. Wszystkie z nich powinny być ujęte w dołączonej do umowy tabeli opłat i prowizji. Na przykład popularnym występującym ograniczeniem jest limit kilometrów. Polega on na tym, że leasingobiorca może cieszyć się niższymi ratami, ale jednocześnie zobowiązuje się nie przekraczać określonej rocznej liczby kilometrów. Za każdy przekroczony kilometr naliczana jest opłata dodatkowa. Inne opłaty mogą być związane między innymi ze zwróceniem samochodu po terminie lub wyjazdem nim za granicę. Ważną informacją jest również to, że wyjazd za granicę może wymagać zgody leasingodawcy.