Kupujesz na fakturę – licz się z utratą korzyści jako konsument

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Jednym ze zwyczajów przedsiębiorców jest to, że nabywając towar lub usługę za każdym razem żądają oni od sprzedającego faktury zakupowej. Wszystko za sprawą późniejszych odliczeń podatkowych.

Niestety to rozwiązanie nie zawsze będzie korzystne dla przedsiębiorcy – otrzymując bowiem fakturę na firmę traci się jedno z podstawowych praw konsumenckich (przypominamy, że konsument to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej). Nie żądając faktury za towar mimo, że jesteśmy przedsiębiorcami to w tej sytuacji jesteśmy przede wszystkim konsumentami a więc mamy wiele praw, które nie przysługują nam jako firmie.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Obecnie chyba najważniejszym z punktu widzenia konsumenta jest możliwość nabywania dóbr online – wiąże się to jednocześnie z koniecznością zastosowania przez sprzedającego 10 dniowego zwrotu towaru z którego nie będziemy zadowoleni – jako konsument czynności tej możemy dokonać bez podawania przyczyny takiego działania. Występując jako przedsiębiorca takie prawo nas nie dotyczy a więc to czy towar zostanie przez sprzedawcę przyjęty zależy tylko od jego dobrej woli. Jeżeli produkt nie będzie spełniał naszych oczekiwań a sprzedawca nie wyrazi chęci jego przyjęcia przedsiębiorca musi liczyć praktycznie zawsze na samego siebie (chyba, że rzecznik uzna, że zostały naruszone zasady konkurencji) – nabywca prywatny natomiast na pomoc Rzecznika Praw Konsumenta może liczyć w każdej sytuacji.

Kolejna sytuacja z którą bardzo często spotykają się przedsiębiorcy to oczywiście brak obowiązku informowania ich o przedmiocie zakupu – kupując jako osoba prywatna obowiązkiem sprzedawcy jest udzielenie niezbędnych informacji nt. nabywanego towaru. Najważniejszą jednak kwestią jest to, że nie obowiązują tutaj klauzule niedozwolone piętnowane w przypadku relacji sprzedawca – konsument. Nie istnieje bowiem lista klauzul niedozwolonych dotyczących kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami. Jeżeli więc firma wszczyna spór przed sądem względem innego podmiotu gospodarczego , organ nie potraktuje nas lepiej – wedle przepisów jesteśmy podmiotem gospodarczym i winniśmy posiadać stosowną wiedzę z danej dziedziny.